Moordcomplot door Jhauw zelf in elkaar gezet

Foto van Prashant Dassasingh met een machinegeweer
Foto van Prashant Dassasingh met een machinegeweer

Ramsoender Jhauw
Ramsoender Jhauw
Ramsoender Jhauw, directeur van Surishopping, is ontmaskerd. Uit het politioneel onderzoek blijkt dat de beschuldigingen die Jhauw geuit had naar het adres van de eigenaar van NV Flex n Prashant Dassasing, als zou die iemand geronseld en betaald hebben om Jhauw uit te schakelen c.q. te vermoorden, berusten niet op waarheid. Integendeel heeft Jhauw iemand ingezet om een valse verklaring af te leggen tegen Dassasing. Hiervoor heeft Jhauw die persoon een geldsbedrag groot SRD 15000,- betaald. Jhauw liet de ingehuurde man een schuldbekentenis ondertekenen en had hem daarvoor en voorschot betaald. Hierna werd de verklaring van deze persoon door Jhauw op band opgenomen.
Om dat door hem zelf in elkaar gezet scenario aan de gemeenschap voor te houden had Jhauw een persconferentie belegd, waarbij de media het geluidmateriaal kon beluisteren. De media werd geïnformeerd over het moordplan dat door de S., volgens de Jhauw de huurmoordenaar, was aangegeven. Dit alles is volgens de directeur van Surishopping op 11 oktober aan hem bekendgemaakt. De huurmoordenaar zou het erg vinden om zo een goed mens als Jhauw te moeten vermoorden en heeft hem dus alles eerlijk opgebiecht. Na deze informatie met de pers te hebben gedeeld deed Jhauw aangifte bij de politie. Hij geloofde 100% in het verhaal van S., beweerde hij. Volgens S. liep hij al enige tijd met een machinegeweer rond, maar de moed had hij niet om Jhauw van kant te maken. Het motief van het “moordplan” is volgens de Surishopping-directeur een kwestie van de openbare aanbesteding bij de brandweer, waarbij NV Flex in aanmerking is gekomen voor de uitvoering van een opdracht.
Lall Dassasing, mede-eigenaar en vader van Prashant , hierover om een reactie gevraagd gaf hij aan dat hij nog niets definitiefs van de politie heeft vernomen, maar het resultaat van het onderzoek verbaast hem absoluut niet. “Wat u mij voorhoudt en als dat het onderzoek dat heeft uitgewezen zeg ik dat ik jaren in het vak zit. Noch mijn zoon noch ik houden ons niet bezig met dit soort criminele activiteiten. Ik ben een zakenman en ik heb nooit tegen iemand een plan beraamd om mensen uit te schakelen. Dassasing merkte op dat hij eerder slachtoffer is geworden van berovingen. “Na de beroving wisten wij wie allemaal de rovers waren, maar wij hebben de daders met rust hebben gelaten en de politie de zaak laten afhandelen”. Het argument dat Jhauw aanhaalt snijdt ook geen hout. “Ik heb de gunning gehad, waarom zou ik Jhauw dan laten vermoorden? Jhauw is hier de verliezer. Wie heeft dan meer reden om de ander te vermoorden?”, vraagt Dassasing zich af.
Ook Prashant kan hier geen touw aan vastknopen. “We doen niet eens zaken met elkaar. Hij richt een politieke partij op om tegen corruptie te vechten en nu blijkt hij zelf corrupt te zijn. Jhauw is gewoon een slechte verliezer. Hij heeft geprobeerd de minister, de president en de rechters in diskrediet te brengen en toen het hem niet lukte om deze functionarissen te manipuleren, dan komt hij mij zwart maken”, aldus een verontwaardigde Prashant Dassasing.
Jhauw hiermee geconfronteerd kon zich niet voorstellen dat de politie tot deze conclusie is gekomen.

error: Kopiëren mag niet!