Jeugdparlement heeft plaats verdiend na 10 jaar

Het is precies 10 jaar dat het 1e Nationaal Jeugdparlement van Suriname werd geïnstalleerd. Vanaf dat moment was het een feit voor ons land dat in Suriname een jeugd vertegenwoordigingsorgaan werd ingesteld die de regering van advies mag dienen en als waakhond mag functioneren van het jeugdbeleid.
Een terugblik op deze 10 jaren leert ons dat het NJI mooie en minder mooie momenten heeft doorstaan en lering heeft getrokken hieruit. Zij heeft de afgelopen 10 jaren jonge leiders afgeworpen die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van ons land met de ondersteuning van haar doelgroep. Een opsomming geeft ons mee dat er 4 Jeugdparlementen zijn geweest met in totaal 116 leden. Onze focus is nu gericht op het heden en de toekomst van het instituut om deze tot grotere hoogten te brengen. Het instituut heeft haar plek welke zij verdient in de samenleving nog niet, desondanks zijn wij goed op weg!
“Wij danken ook al onze pioniers die hebben getimmerd aan de opbouw van het NJI en allen die ons zijn voorgegaan die een bijdrage hebben geleverd. Wij feliciteren de jeugd van Suriname met hun jeugdvertegenwoordigend orgaan op het hoogste niveau. Mogen wij dichter bij ons doel komen wat inhoudt het maximaliseren van jeugdparticipatie op bestuurlijk niveau.
Wij sluiten af met deze quote van Henry Ford: “Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success”. Aldus een verklaring van het Nationaal Jeugdparlement.

error: Kopiëren mag niet!