Ruth Wijdenbosch: ‘Parlementsvoorzitter aarzelt terwijl samenleving in vrees leeft over ebola’

NF/NPS-assembleelid en tevens ondervoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Ruth Wijdenbosch geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de oppositie nog steeds wacht op parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die een vergadering moet uitschrijven over het gevaar en de eventuele dreigingen van ebola voor Suriname. Leden van oppositionele NF-fractie in DNA hebben eerder deze maand een brief hierover gericht aan Simons, maar hebben tot nu toe niets hiervan vernomen. Ondertussen is in een spoedbijeenkomst, die op vrijdag 17 oktober 2014 in het parlement heeft plaatsgevonden, de vaste commissie Volksgezondheid van DNA uitgebreid geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden om een eventuele ebola-uitbraak buiten Suriname te houden. Van de vaste commissie Volksgezondheid waren aanwezig DNA-lid Theo Vishnudatt (voorzitter van de commissie) en de leden Amzad Abdoel en Jenny Warsodikromo. Wijdenbosch zegt dat deze bijeenkomst een dag na het schrijven van de brief was gehouden, maar niet voldeed aan de eisen die de oppositie had gesteld. Opvallend is dat slechts drie assembleeleden aanwezig waren, waardoor er helemaal geen sprake was van een openbare vergadering. De ondervoorzitter wil daarom een openbare vergadering hebben, precies zoals zij tijdens de afwezigheid van Simons in de recesperiode een commissievergadering had gehouden over het Chikungunya-epidemie, waarbij alle leden waren uitgenodigd.
‘Wij staan klaar om voor quorum te zorgen’
Volgens de briefschrijvers heeft de virusziekte al meer dan 10.000 mensen getroffen in West-Afrika, zo’n 5.000 daarvan zijn al overleden. Wijdenbosch zegt dat de oppositie er alles aan doet om de samenleving te informeren over ebola. Zo heeft de Nationale Partij Suriname (NPS) onlangs een informatieavond gehouden, waar uit informatie van deskundigen is begrepen dat Suriname nog lang na niet ready is het dodelijk virus aan te vechten. Zo is ook aangegeven dat de hazmat pakken, die het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), van de Verenigde Staten van Amerika heeft ontvangen, niet voldoen aan de vereiste ‘level 4’ kwaliteit. Ook heerst er onduidelijkheid over hoeveel mensen in de quarantainefaciliteiten gehouden kunnen worden. De DNA-ondervoorzitter wil daarom dat het parlement duidelijk geïnformeerd wordt en dat zij hierover in discussie kunnen treden met de regering. De onlangs aangekondigde maatregelen van de regering vindt zij een goed initiatief, maar vindt zij ook dat de zaak levendig gehouden moet worden. Ondertussen zijn al een maand lang geen openbare vergaderingen uitgeschreven. Wijdenbosch zegt dat de afwezigheid van enkele leden belangrijke vraagstukken niet moet storen. ‘In ieder geval staan de aanvragers wel klaar om voor quorum te zorgen’, aldus de volksvertegenwoordiger.
FR

error: Kopiëren mag niet!