RGB-minister reikt bijna 10.000 beschikkingen uit binnen een jaar

‘Tijdens mijn aantreden als minister een jaar geleden heb ik een achterstand aangetroffen van 40.000 aanvragen en daar ik nu iets langer dan een jaar op het ministerie ben, heb ik intussen dicht bij de 10.000 beschikkingen kunnen uitreiken. Het gaat niet om het aantal beschikkingen dat ik heb uitgereikt, want een getal is maar subjectief, maar het gaat om het belang van de gemeenschap.’ Dit zei in de minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, in gesprek met de krant na de grondbeschikking van de zondagsmarkt ‘Covezomag’ te hebben overhandigd. Volgens de minister is zijn beleid erop gericht om de gemeenschap dat stukje zekerheid dat zij al die jaren hebben moeten ontberen terug te geven door hen grondtitel op de gronden te geven.
De minister gaf ook aan dat hij voor de begraafplaats te Domburg ook een bereidverklaring zal overhandigen. Volgens de minister gaat het om een uitbreiding van de begraafplaats, zodat de dierbaren een laatste rustplaats hebben. Naast de overhandiging van de bereidverklaring te Domburg, zal er ook een dependance van het ministerie te Houttuin worden geopend en in gebruik worden genomen. Volgens de minister is het hebben van een dependance van belang om het proces van gronduitgifte verder te versnellen en te verordenen. ‘Het is de bedoeling dat wij dichter bij de gemeenschap komen en is de gemeenschap beter gediend. Als men conform het principe en procedure te werk gaat, hoeft men niet lang te wachten om een beschikking in handen te krijgen. Voorgaande regeringen hebben stukken laten liggen, maar het is bewezen dat het inderdaad sneller kan”, aldus de minister Steven Relyveld.
DA

error: Kopiëren mag niet!