Ongelijkheid onderwijs een schande

Kinderen die op tafels zittende, staande of gebukt het basisonderwijs volgen, betekenen een diepe onvoldoende aan onze president en zijn regering en met name aan onze minister van Minov. De situatie is niet van nu zal men in zijn verdediging zeggen, maar waarom lukt het ons niet om onze toekomst goed te scholen? Waarom staan we toe dat we een ongeschoolde bevolking opbrengen? Het is een feit dat de Surinaamse bevolking een lage graad van educatie kent; slechts een fractie van onze burgers belandt op de universiteit om deze af te maken. De wantoestanden, zoals de laatste dagen zichtbaar gemaakt in de media, zijn een schande en ontoelaatbaar. Het is te zien geweest op de televisie enige dagen terug hoe kinderen met bijna tranen in hun ogen aangeven dat ze naar school willen, maar dat ze niet naar school kunnen gaan. Men komt aan maar treft gesloten scholen en internaten aan. Het is een zeer kwalijke zaak dat kinderen uit achterstands- en risicobuurten verwaarloosd worden door de Surinaamse regering. Onderwijs is de enige redding voor deze kinderen om te geraken uit de achtergestelde positie. Surinaamse kinderen worden door de Surinaamse regering en met name het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) gediscrimineerd. Het gaat dan om de kinderen in het binnenland en binnenlandse kinderen, die in bepaalde gebieden geconcentreerd wonen. Nalatigheid om schoollokalen, leerkrachten, schoolmateriaal en internaten in orde te maken, maakt nu dat kinderen die hoog risico lopen om drop-outs te worden, inderdaad nu vanwege demotivatie de school kunnen verlaten. Kinderen zijn door ouders van de stad dichterbij het thuismilieu gehaald en nu gaat het weer mis in het binnenland. Er zijn zelfs gevallen dat scholen in plaats van uitbreiden steeds afbouwen, waarbij steeds een klas wegvalt. Er zijn situaties waar de school na een maand nog niet is begonnen. Maar het gaat niet alleen om het binnenland. De school van Sunnypoint is ook al een tijd niet open. Dit dorp is in het district Wanica, op een kwartier afstand van Paramaribo. Sunnypoint is een risicobuurt vanwege de sociale situatie in dit ‘dorp’. Het gaat hier om kinderen in gekraakte piepkleine woningen, waar het al onmogelijk is om met zijn allen binnen te zitten en huiswerk te maken. We weten al sinds jaar en dag dat het binnenland door de Binnenlandse Oorlog ontregeld is en dat nooit zinvolle rehabilitatie heeft plaatsgevonden. Surinamers die in het binnenland zijn geboren, zijn in meerder mate analfabeet en schrijven met veel moeite hun naam. De bereikbaarheid van overheidsdiensten is op zich al moeilijk in het binnenland vanwege de relatieve grootte van het achterland, de spreiding van de woongemeenschappen, inadequate faciliteiten en een onwil bij leerkrachten om zich voor langere tijd in het binnenland te vestigen. Het is sinds jaar en dag bekend dat personen die een band hebben met het binnenland, oververtegenwoordigd zijn in de gewelddadige criminaliteit die de gemiddelde burger treft. Het dorp Sunnypoint is niet klein en vanwege eenoudergezinnen, slechte huisvesting, slechte sanitaire faciliteiten, tienerzwangerschappen, gebrekkige scholing en skills om in arbeid betrokken te zijn, is het een risicogemeenschap, evenals het binnenland. Opsporingen van strafbare feiten leiden wel eens naar het dorp, alhoewel gezegd moet worden dat de integratie met de ruimere omgeving wel op gang komt via werkgelegenheid, kerk en sport. Door de huidige minister van Juspol is aangegeven dat hij uit zijn vorige betrekking in de penitentiaire inrichting weet dat een niet onaanzienlijk deel van de zware jongens niet (voldoende) kan lezen en schrijven. Nu krijg je dus een situatie waarbij aan de ene kant onderwijs gehandicapt en gebrekkig tot zelfs afwezig is, terwijl aan de andere kant het alternatieve milieu ruimte biedt om op illegale wijze aan het aantrekkelijke geld te komen. Juist in gebieden waar in versneld extra aandacht moet worden aan onderwijs vanwege een hoog drop-outrisico, zien we dat het onderwijsaanbod verslechtert. De Minov-minister draagt als vakminister de schuld van deze wantoestanden. In de grote vakantie is er onvoldoende gedaan om een tijdige aanvang van de scholen mogelijk te maken. Hoe kan een minister blijven aanzitten terwijl hij niet in staat is deze misstanden op te lossen?
De situatie op Sunnypoint is al een maand gaande. Geen enkele parlementariër die intieme banden heeft met deze in principe ‘ontheemde’ gemeenschap pas verhuisd uit het binnenland, heeft iets over deze situatie gezegd. De politieke partijen die in dit dorp komen vergaderen, hebben zich niet gestoord aan deze situatie. Wie wel nu een opmerking maakt is een politicus voor wie de kansen klein zijn dat hij stemmen zal vergaren uit dit dorp, maar hij is wel van het district. Het is dus heel normaal dat hij zich inzet voor zijn districtsgenoten, waar een bepaalde partij uit de coalitie patent op denkt te hebben. De problemen van binnenlandbewoners en nieuwe bewoners vanuit het binnenland in Paramaribo Zuid, Wanica en Commewijne zijn identiek met vaak een sterk groepskarakter, maar niet onbekend bij de doorsnee politicus. Er is een partij in de coalitie nu die zich opwerpt als de reddende engel van de binnenlandbewoners. De leiders strooit met duizenden dollars, maar kan niet ervoor zorgen dat een internaat in orde komt. Deze partij legt verkeerde nadrukken en heeft haar invloed in de regering niet laten gelden om duurzaam de gemeenschap waarmee ze een intieme relatie heeft en uit voortkomt, te verheffen. De betreffende gemeenschap heeft geen klompen goud nodig om zich duurzaam in de moderne samenleving te wortelen, maar toegang tot onderwijs en stimuleringsprogramma’s van de kleuterschool tot en met de universiteit. De betreffende partij verdient een diepe onvoldoende en een rode kaart. Ze heeft getoond niet in staat te zijn de betreffende gemeenschap omhoog te trekken. De wil daartoe bestaat er gewoon niet. In elk geval is het een schande voor de Surinaamse regering en zeker de betrokken politieke partij in de coalitie dat zulke uitspattingen zich nog voordoen in ons onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!