Kritieken omtrent “Chan Santokhi Foundation”!

Refererend aan mijn artikel d.d. 24 oktober in verband met de massameeting van de VHP in Den Haag van 19 oktober wil ik enkele kanttekeningen plaatsen op de artikelen van de diverse inzenders betreffende het artikel of commentaar op de Chan Santokhie Foundation Nederland (CSFN). Welke politieke partij en of leider is zo vaak in het buitenland, voornamelijk in Nederland, geweest en heeft ‘massameetings ‘ gehouden? Zelfs de grootste leider onder de Hindostanen, wijlen Jagernath Lachmon, die de bijnaam kreeg van `Jack van Oranje`, heeft volgens mij nooit een massameeting gehouden in het buitenland! Hij gaf het voorbeeld, dat politici hun krachten in Suriname dienen te tonen en niet buiten de grenzen.
Als onze Sheriff het integendeel bewijst, is dat geen teken van zwakte? Het is begrijpelijk, dat politieke parijen afhankelijk zijn van sponsors, maar is het raadzaam en verantwoord om een foundation op te richten op naam van een persoon en waarom niet op naam van een partij?
Het zal misschien de oprichters ten bate komen in de naaste toekomst om hoge politieke posten te bekleden en dat zal een sta in de weg zijn voor de oprechte Surinamer. Men heeft het over de opkomst in Den Haag, een stad met meer dan 40.000 Hindostanen, dan moet toch op een meeting met grote sponsors, waarbij alles kosteloos was verzorgd, een grotere opkomst zijn?
De meesten hebben geen geloof in politieke leiders en er wordt terecht gesteld, dat het waste of time is van leiders om buiten Suriname meetings te houden. Laat men zijn krachten in eigen land tonen en de energie daar stoppen, dat waren ook de meningen van de meesten op de meeting.
De heer Salam Somohardjo kwam ook vaker in Nederland om meetings te houden als hij op doorreis was naar zijn vrouw in Indonesië, de toenmalige ambassadeur. Deed hij dat op eigen kosten of op landskosten onder het mom van dienstreizen?
Het zij elke persoon als president gegund, als zij of hij door het volk wordt gekozen en als die integer, capabel, eerlijk, oprecht zal zijn en het volk zal bevrijden van o.a. corruptie, fraude, malversatie en vooral de veiligheid kan garanderen en bovenal voor het algemeen belang zal opkomen!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!