Implementatie Wet Basiszorgverzekering teruggedraaid

Via alle media is de bekendmaking gedaan dat de on- en minvermogenkaarten voorlopig gehandhaafd zullen blijven. Het lag in de bedoeling dat bij de inwerkingtreding van de Wet Basiszorgverzekering alle on- en minvermogenden voortaan zich moesten verzekeren bij de verschillende zorgverzekeraars. Wie de verzekeringspremies niet kon ophoesten, moest zich registreren; de overheid zou dan met een subsidieregeling voor deze groep personen komen. Inmiddels is de herregistratie gestart, maar het stuit tegen vele problemen. Zo worden de on- en minvermogenden bij de verschillende wijkkantoren medegedeeld zich aan te melden bij een zorgverzekeraar. Dit zette kwaad bloed bij deze groep en vorig week togen zij naar minister Alice Amafo van Sociale Zaken om een petitie aan te bieden, waarin meer duidelijkheid wordt gevraagd omtrent deze kwestie.
De vaste commissie in de DNA voor Volksgezondheid heeft woensdag vergaderd met de regering om deze kwestie breedvoerig te bespreken. Hierbij is bepaald dat de onvermogenkaarten zoals gebruikelijk met een jaar verlengd worden en de kaarten voor minvermogenden met een half jaar. De vervallen kaarten zullen worden verwisseld. De mensen moeten zich blijven registreren voor de Basiszorgverzekering. Op basis van onderzoek zal bepaald worden wie in aanmerking komen voor subsidie bij de Basiszorgverzekering. Hiermee is in principe de implementatie van de Wet Basiszorgverzekering met een jaar vooruitgeschoven. De regering heeft hiermee meer tijd en ruimte om zaken goed voor te bereiden. De strakke uitvoering van de Wet Basiszorgverzekering heeft voor veel problemen gezorgd. Er zijn ruim 100.000 personen in het bestand van Sociale Zaken en alles in een korte tijd uitvoeren, eist te veel organisatie en mankracht. De invoering van de pasjes voor de Basiszorgverzekering zal langzaam moeten plaatsvinden. Er komt een overgangsfase en niemand mag worden uitgesloten van medische hulp.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: