Girjasing doet voorstel opheffing verkeersstremming Wijdenboschbrug

Parlementariër Sheilendre Girjasing richt een voorstel naar de regering toe ter opheffing van het fileprobleem voor en op de Wijdenboschbrug. Hij is voorstaander van het aanleggen van een verbindingsweg van ongeveer 40 meter via een binnenweg van Beekhuizen voor verkeer dat richting Saramacca doorsteek wenst te gaan. Deze weg moet dus lopen vanuit de Wijdenboschbrug, komende vanuit Commewijne. De verbinding moet gemaakt worden met de Mangrovestraat te Beekhuizen. Deze straat staat links van de brug als je uit het oosten komt. Vervolgens zou de rijrichting Slangenhoutstraat, via Bruynzeel gevolgd moeten worden naar de Saramaccadoorsteek naar links vloeiend . Met name de van’t Hogerhuystraat zou hierdoor ontlast worden vanuit Meerzorg. “Het gaat wel door een woonwijk moeten maar dat zou geen probleem moeten zijn”, vindt Girjasingh. “Deze weg zou moeten openstaan voor weggebruikers met auto’s tot een maximaal toegestane tonnage. Bewoners zullen dan geen last hebben van het verkeer want er zijn reeds drempels aanwezig”, legt hij verder uit. De parlementariër, die zelf te Commewijne woont, zegt dagelijks tenminste een uur vertraging te ondervinden op weg naar zijn bestemming vanwege de stremmingen voor, op en vanaf de brug. De aanwezige politie die tracht het verkeer toch nog redelijk te laten doorstromen zou volgens hem ook langer op locatie moeten blijven. Behalve in de ochtend wanneer men naar school en werk moet gaan ontstaan ook ’s middags files wanneer men weer huiswaarts wenst te keren.

error: Kopiëren mag niet!