‘Economie sterk beïnvloed door daling grondstoffenprijzen’

De Executive Board of Directors (“Executive Board”) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 1 oktober de bevindingen van het IMF-team, dat Suriname in juni 2014 bezocht, besproken en gisteren een persbericht uitgegeven waarin zowel de bevindingen van het IMF-team alsook die van de Executive Board zijn vervat. De bevindingen van het IMF-team zijn samengevat in het eerste deel van het IMF-persbericht. Zoals het bericht opmerkt, is onze economie sterk beïnvloed geworden door de daling van de grondstoffenprijzen, met name goud. Als gevolg hiervan zijn de staatsfinanciën in 2013 verslechterd, terwijl de daling van de inkomsten uit de export ook hebben geleid tot een verslechtering van de betalingsbalans van Suriname. De discussies van de Executive Board zijn samengevat in het tweede deel van het IMF-persbericht, in het onderdeel ” Executive Board Assessment”. Omdat deze assessment op 1 oktober heeft plaatsgevonden – veel later in het jaar dan het IMF-bezoek in juni 2014 – weerspiegelt het ook de recentste ontwikkelingen in de Surinaamse economie en de beleidsacties van de autoriteiten. Het is daarom dat de Executive Board de Surinaamse autoriteiten prijst voor hun recente consolidatie-inspanningen om de economische problemen veroorzaakt door de daling van de internationale grondstoffenprijzen aan te pakken. In dit opzicht verwelkomt de Executive Board de beheersing van de staatsuitgaven en de belastinginninginspanningen van de regering en merkt op dat het monetair beleid van de Centrale Bank in lijn is met de ontwikkelingen in de economie. De Executive Board begrijpt dat de autoriteiten zijn toegewijd aan de waarborging van externe stabiliteit van de economie en – indien nodig – het beleid verder zullen aanscherpen.

Fiscaal tekort terugdraaien

De Centrale Bank van Suriname roept alle stakeholders op om hun bijdrage te leveren aan het behoud van de stabiliteit van de Surinaamse economie. Het ministerie van Financiën wordt in dit kader aangemoedigd onverkort door te gaan met het terugdringen van het fiscaal tekort. Ondanks de tijdelijke uitdagingen voortvloeiende uit dalende grondstofrijzen zijn de economische fundamenten van Suriname robuust. Suriname is één van de snelst groeiende economie in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. De economische groei blijft op een aanvaardbaar niveau en de autoriteiten voorspellen groei tussen de 4 en 5 procent in de komende jaren als gevolg van sterke binnenlandse investeringen, met name in de bouwsector en grote investeringen in de olie- en mijnbouw die van start gaan in de periode 2015 – 2017. In de oliesector zal de start van de nieuwe raffinaderij de import van olie voor een groot deel elimineren en daarmee de lopende rekening van de betalingsbalans met naar schatting 2 procent van het bbp verbeteren vanaf 2015. Het nieuw goudwinningproject – het Merian Goud Project – met investeringen van ongeveer 20 procent van het BBP, zal de goudexport verhogen met ongeveer 8 procent van het bbp te beginnen in 2017.

error: Kopiëren mag niet!