Vrienden voor Decent Work in strijd tegen kinderarbeid in de regio

Vrienden voor Decent Work.1De directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de heer Guy Ryder, heeft de landen van Noord-, Midden- en Zuid Amerika en het Caraïbisch gebied opgeroepen om toe te treden tot de groep ‘Vrienden van Decent Work’. Deze oproep deed hij op een speciale bijeenkomst met de ministers van Arbeid van landen uit de regio. Daarbij was ook minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in Peru tijdens de 18de ILO-regionale vergadering voor landen uit de regio. De groep Vrienden van Decent Work is een initiatief van 24 landen die aanwezig waren op de 69ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York de vorige maand. Het initiatief is genomen vanwege het feit dat de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN) in 2015 ten einde lopen en de VN zich opmaakt om nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen te formuleren. De groep wil in collectief verband acties ondernemen naar de VN toe met de bedoeling decent work als nieuwe doelstelling op te nemen in haar nieuwe ontwikkelingsagenda. De groep is ervan overtuigd dat de zo gewenste duurzame ontwikkeling, die wordt nagestreefd door de VN, slechts bereikt kan worden met decent work. Met andere woorden: werkgelegenheid, sociale bescherming en fatsoenlijk werk voor iedereen, worden gezien als basisvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling. Intussen heeft minister Miskin zijn collega van Buitenlandse Zaken aangeschreven over de toetreding.
Deelnemers aan de meeting hebben een regionaal initiatief gelanceerd om kinderarbeid te bestrijden en om de ergste vormen te elimineren in 2020. De intentieverklaring hieromtrent werd mede ondertekend door minister Miskin. Volgens schattingen van de ILO zijn er 12,5 miljoen kinderen die leven van kinderarbeid in Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied. De overgrote meerderheid, 9.5 miljoen, doet gevaarlijk werk. De ILO vindt dat het terugdringen van kinderarbeid heel traag verloopt. Het zal zeker 40 jaren in beslag nemen als op dit tempo kinderarbeid in de regio wordt aangepakt, vindt de ILO. Het initiatief is bedoeld om de preventie en uitbanning van kinderarbeid te versnellen. De focus zal nu onder ander gericht zijn op het snel identificeren van gevallen van kinderarbeid en die terstond aan te pakken.
De meeting was een goede gelegenheid voor minister Miskin om het Surinaamse product tussen de bedrijven door te promoten. Zo gaf hij een fles Borgoe, vergezeld van een Surinaamse ballpoint gemaakt van rode kabbes, afzonderlijk aan enkele topfunctionarissen. Een van deze functionarissen was de directeur-generaal van de ILO, Guy Ryder.

error: Kopiëren mag niet!