Bijkans honderdduizend ‘on- en minvermogenden’ in onzekerheid

Bijkans honderduizend on en min vermogenden in onzekerheid.1Momenteel is de herregistratie gaande van mensen met een sociale kaart die formeel bekend staat als de Geneeskundige Hulpkaart of GH-kaart. Het doel van de herregistratie is volgens Soeradi Moerawi, hoofd van de afdeling AMZ (dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg) van het ministerie van Sozavo, het in beeld brengen van mensen die in het bezit zijn van de GH-kaart die momenteel vrije geneeskundige hulp ontvangen. Tegelijkertijd is men bezig deze mensen over te hevelen naar de Nationale Basiszorgverzekering. Het overhevelen van GH-kaarthouders naar de Nationale Basiszorgverzekering zal betekenen dat de overheid zal opdraaien voor de premies van deze mensen. Moerawi geeft aan dat er op dit moment ongeveer 100.000 geregistreerde GH-kaarthouders in het bestand voorkomen. Dit zijn rechthebbenden op de voorzieningen, waaronder ook kinderen. Uit deze informatie van Moerawi kan geconcludeerd worden dat de groep die een GH-kaart bezit zelfs groter is dan de groep werkende Surinamers in de formele sector. Als de herregistratie bij Sozavo evenveel ‘on- en minvermogenden’ oplevert voor wie de overheid de premiekosten moet betalen, dan is de Wet Nationale Basiszorgverzekering praktisch zinloos te noemen.
Vanuit Sozavo kan nog niet aangegeven worden hoe groot het budget is dat door de overheid beschikbaar zal worden gesteld voor het betalen van premies voor mensen behorende tot de categorieën die vroeger onder de sociaal zwakkeren, oftewel de ‘on- en minvermogenden’, vielen. Volgens Moerawi heeft zijn afdeling deze informatie nog niet medegedeeld gekregen. Eerder was via de minister van Sozavo, Alice Amafo, aangegeven dat er een commissie zou worden ingesteld die de hoogte van dit budget zou moeten bepalen. Dit maakte ze kenbaar bij het in ontvangst nemen van een petitie die haar werd aangeboden door ontevreden burgers die een GH-kaart bezaten en opeens, bij de herregistratie, te horen kregen dat zij daar niet meer voor in aanmerking kwamen. De regels die voorheen golden ten aanzien van het in aanmerking kunnen komen voor vrije geneeskundige hulp, komen dus te vervallen. De nieuwe regels en normen genoemd in de Wet Nationale Basiszorgverzekering zullen daarvoor in de plaats komen. Slechts de mensen die niet in staat zijn zelf te betalen, omdat ze geen werk hebben, zullen voor de subsidie van de overheid in aanmerking komen. Alle anderen zullen voortaan zelf voor hun premiegelden moeten opdraaien of tenminste voor 50% daarvan indien zij ergens werkzaam zijn. De GH-kaart was tot nu toe de grootste materiële sociale voorziening die het ministerie bood aan sociaal zwakkeren die niet in hun dagelijkse behoefte konden voorzien. Aan de hand van de geldende criteria kon dit een Minima Huishoudenscategorie A kaart (MMH Categorie A) of een Minima Huishoudens Categorie B kaart (MMH Categorie B) zijn. Ook kon men een beroep doen op een Financiële Bijstandsuitkering (FB) of een uitkering voor personen met een beperking (UPH). Hoe deze groepen nu opgevangen zullen worden is nog steeds niet duidelijk. Ook is het nog maar de vraag of zij die weliswaar werken, maar een karig salaris verdienen waarmee vrouw en kinderen verzorgd moeten worden in staat zullen zijn om de premie voor de Nationale Basiszorgverzekering zelf te betalen. Het blijkt dat verzekeringsmaatschappijen vooralsnog niet platgelopen worden door burgers die zich wensen te verzekeren.

error: Kopiëren mag niet!