Wat is er fout aan: ‘SANTOKHI FOR PRESIDENT?’

De laatste weken is er een discussie ontstaan over de vraag of er nu al bepaald moet worden of Chandrikapersad Santokhi de presidentskandidaat van het Mammoetblok/Front-Plus moet worden. Er zijn natuurlijk binnenskamers afspraken gemaakt over de formele wijze van kiezen of aanwijzen van de presidentskandidaat voor het Front, maar de praktijk wijst uit dat men voor grote kansen op winst, de VHP- kandidaat zal moeten steunen. Daar is niets verkeerds aan, zeker als die VHP-kandidaat Santokhi is. Santokhi is met zijn brede internationale oriëntatie bekend met multiculturele samenlevingen, en de optimale wijze om die te besturen. Hij wordt daarom internationaal vaker uitgenodigd voor presentaties, kan zich vrij bewegen van de Noordpool tot de Zuidpool, vliegen met elk vliegtuig dat luchtwaardig is, en met elke luchtvaartmaatschappij. Het is natuurlijk in het belang van tegenstanders om gerelateerd aan Santokhi het spook van de ‘Surinaamse Indiase Heilstaat’ van stal te halen. In die te creëren staat zullen de Surinamers van Hindoestaanse afkomst, als zij eenmaal aan de macht zijn, alles doen om zoveel als mogelijk zaken in handen van Hindoestanen te spelen, en om de andere groepen, met het accent op de Afro Surinamers/Creolen op een lager plan te plaatsen en daar te houden. De antipropaganda machine van de VHP-tegenstanders zal over dit onderwerp overuren maken. Santokhi is een realist en in de maanden in 2013, die ik hem in De Olifant bij informatieve gesprekken in de VHP Adviesgroep heb mogen meemaken als voorzitter van de VHP, werd het duidelijk dat hij deze zaak hoog opneemt, omdat er binnen de VHP werkelijk nog enkele lieden zijn die weer of die nog aan Hindoestaanse overheersing denken. Als ‘erkende racist’ moest ik dit punt wel bespreken. Het gaat om een kleine minderheid bij VHP-ouderen, maar bij de middelbaren en jongeren speelt dit totaal niet. Santokhi is een op een Hindoestaan lijkende Surinamer en zal als realist wel aandacht daaraan moeten besteden, maar kan daar hulp van de andere mammoetleiders/frontleiders gebruiken, maar ook van zijn partijgenoten Hardeo Ramadhin, Stanley Raghoebarsingh, Glenn Oehlers en de heren Kandhai en Rudi Jadnanansingh. Dat hij meer op Abishek Bachchan en Karan Johar lijkt, dan op Obama of Michael Jordan, is niet van belang. Santokhi weet dat hij met het oog op de lange termijn niet slechts kan gaan voor het Hindoestaans belang, maar voor het Surinaams belang. Hij verdient brede steun van de partners bij oplossing van de nationale problemen en hij zal die steun zeker verwelkomen. Bij mijn participatie aan enkele brainstormsessies van de VHP Adviesgroep in 2013 werd het mij duidelijk dat de VHP zal gaan voor de bruine Surinamer, voor de zwarte Surinamer, voor de gele Surinamer, voor de rode Surinamer, voor de blanke Surinamer, voor de Surinamer met glad haar, met kroes haar, met krullend haar, met zwart haar, met rood haar, met blond haar, met valse vlechten, met een wave, en ook de kale landgenoten zonder haar. Daarbij zal het accent wel gelegd moeten worden op het denkende deel van de natie, dus de bewust levende en in tijd vooruit denkende Surinamers. De ‘niet denkers’ hebben hun ‘Niet Denkers Partij’, maar zijn bij transformatie natuurlijk ook welkom. Uitsluiten of negeren van een van de groepen Denkers kan de ledenwerving van Niet Denkers Partijen versterken. Santokhi is zich daarvan bewust, en als het hem ooit mocht ontgaan, zijn daar nog Ramadhin, Oehlers en mijn collega ‘semi racist’ Jadnanansing om hem erop te wijzen.
Onder de aandachtspunten van de VHP, de NPS, Pertjaya Luhur, DA en SPA zullen daarbij dan ook zijn de vele contractors, werkzoekenden, jeugdigen, journalisten, artiesten, sporters en sportbondbestuurders, die voor stemmenwerving door de huidige regering in dienst genomen zijn en die in deze fase niet openlijk steun aan het Front kunnen betuigen. Dat hoeft in deze fase ook niet. Tot die tijdelijk monddode broeders en zusters wil ik wel het principe van NDPS voorhouden. En NDPS staat per letter voor:
N staat voor: Nyang yu Nyang
D staat voor: Dringi yu Dringi
P staat voor: Prisiri yu Prisiri
S staat voor: Ma Sab’ pe y’ e Stem.
Ga dus als recentelijk ingelijfden onverkort door met uw werk voor dit land, want na de verkiezingen zullen goede zaken normaal worden voortgezet, maar weet waar u op stemt. Na de verkiezingen: Santokhi for president: Neks no fout!
Drs. Eddy Monsels

error: Kopiëren mag niet!