Rusland:‘NPS-kandidaten moeten bekend zijn met problemen in de samenleving’

Gregory Rusland geeft op de vraag, waaraan een DNA-kandidaat van de NPS moet voldoen, aan dat men mag verwachten wat men reeds in het verleden heeft gezien bij de kandidaten die door de NPS werden voorgedragen. Het moeten mensen zijn die bekend zijn met de problemen in de samenleving. Zij moeten niet alleen in staat zijn de problemen te presenteren, maar moeten ook in staat zijn oplossingsmodellen aan te dragen. Daarnaast gaat men ook voor deskundigheid, mensen die hard werken. De NPS-voorzitter benadrukt dat indien een kandidaat gekozen is, ze het contact met het volk, de ressorten, de dorpen en de gewone man moeten blijven onderhouden. Hetzelfde geldt ook voor de ministers die eventueel benoemd zullen worden. Dit zal er onder andere voor zorgen dat men in ‘touch’ blijft met de problemen in de samenleving niet alleen, maar dat men ook een bijdrage kan leveren aan het oplossen van die problemen.
Aftastende gesprekken voor samenwerking op DNA-niveau
De voorzitters van de samenwerkende partijen zijn nog bezig met de onderhandelingen voor wat betreft de posities op regionaal niveau. Deze onderhandelingen lopen redelijk goed en men is ook al gestart met het voeren van aftastende gesprekken voor het mogelijk intensiveren van de samenwerking, geeft de NPS- topper verder aan. Enkele leden van de partij konden zich niet terugvinden in de samenwerking met de PL. Rusland geeft aan dat er procedures en structuren zijn binnen de NPS, waarlangs besluiten worden genomen. Deze zaak is volgens hem breedvoerig besproken binnen een onlangs gehouden structurenvergadering. Daarnaast is de samenwerking ook door het congres, het hoogste orgaan van de partij, goedgekeurd. Hiermede draagt de samenwerking met de PL de goedkeuring van de structuren van de partij. Hij begrijpt evenwel dat buiten de partijstructuren, sympathisanten van de partij niet altijd begrijpen wat er gebeurt. Volgens hem zal het de kunst zijn om het verhaal en de achtergronden van die samenwerking uit te leggen aan die personen. De NPS staat voor enkele basisuitgangspunten, denkende aan democratie, rechtstaat, eerlijk en goed bestuur alsook verantwoord financieel beheer. Deze punten zullen onder alle omstandigheden, ongeacht met welke partij samengewerkt wordt, hoog in het vaandel gedragen worden.
G.A.

error: Kopiëren mag niet!