Jaarrede oktober 2014: Loze Beloften of Niet?

Het verslag in de jaarrede over de huidige situatie was niet volledig. De herhaling en de oorsprong of het initiatief van de verschillende voornemens en wenselijkheden zijn misschien uit partijpolitieke overwegingen van belang, maar economisch en maatschappelijk niet relevant. De invalshoek, die hierbij wordt gehanteerd, is dat het besturen van een democratische rechtsstaat gebaseerd moet zijn op het principe van ‘Putting People First’. Putting People First betekent dat belastinggelden primair dienen te worden aangewend om alle mogelijkheden voor de burgers te scheppen, zodat zij zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Hierdoor zullen de lage overheidsinkomens kunnen meeprofiteren, en wat resteert, zal corruptie, verspilling, en onterechte zelfverrijking van topfunctionarissen binnen de overheid en burgerij ontmoedigen. Vandaar het motto van de PVP is ‘Eerst het volk, dan de rest’. Putting People First verwijst onder meer naar goed bestuur, rechtszekerheid, veiligheid, grondenrechten, productiediversificatie, optimale facilitering van de private sector, politiek-bestuurlijke decentralisatie, beschikbaarheid en algemene toegankelijkheid van gezondheidszorg, onderwijs, en huisvesting, een sociaal zekerheidsstelsel, en een waardevast minimumloon.
Oppositie en Coalitie
Het is dan ook mede de taak van de oppositie om erop toe te zien dat de onderhavige voornemens en wenselijkheden duurzaam worden gerealiseerd, in het bijzonder de sociale wetten. Op deze wijze kan de oppositie haar publiekelijk kenbaar gemaakte intenties ook betekenisvol waarmaken. Hiertoe geeft de Progressief Verheffende Partij de volgende maatregelen in overweging:
• Verhogen van de belastingvrije grens gelijk aan het minimumloon;
• Invoeren van een progressief belastingstelsel, zodat de breedste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten dragen;
• Aanpassen van de administratieve leges;
• In beslag nemen van gestolen gelden en goederen, die door corruptie zijn verworven en in de afgelopen regeerperiode zichtbaar zijn gemaakt, en deze dienstbaar maken aan het volk;
• Uitvaardigen van de anticorruptiewet.
De vraag dus of er sprake is van loze beloften of niet behoren tot de verantwoordelijkheid van zowel de oppositie als de coalitie!
Integriteit
Een modewoord van tegenwoordig betreft het begrip ‘integriteit’ en daar is niks mee. Er wordt echter vaak over het hoofd gezien dat uiteindelijk het voornoemde begrip moet leiden tot het besef dat een ieder het recht heeft op duurzame ontwikkeling!
Dr. Roy Bhikharie, PhD,
Voorzitter PVP

error: Kopiëren mag niet!