Zes politiefunctionarissen buiten functie gesteld

Een ambtenaar van politie te werk gesteld te Rijsdijk is afgelopen week buiten functie gesteld op verdenking van verduistering van geïnde boetegelden. Anonieme bronnen bevestigen dat er bijkans SRD 50.000 wordt vermist. Naast deze politieman hebben twee andere politiefunctionarissen van Brokopondo, te weten een onder inspecteur van politie en een agent van politie eerste klasse, zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Deze twee ambtenaren zijn langdurig onwettig afwezig geweest.
Een onder inspecteur te werk gesteld op Flora is momenteel eveneens buitenfunctie gesteld. Hij wordt ervan verdacht een vrouw te hebben gemolesteerd c.q. bedreigd. De onder inspecteurs zitten op de inspecteursopleiding. De vraag reist of deze mannen nog toegelaten zullen worden om de inspecteursopleiding verder te volgen. De agent van politie eerste klasse zit op de kaderopleiding.
Naast deze vier politiemannen zijn twee agenten van het Verkeer Handhaving Team (VHT) buiten functie gesteld. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften en verduistering. Binnen een maand tijd zijn dus, naar nu blijkt, zes politiemannen over de schreef gegaan. De vraag rijst of deze mensen ons moeten beschermen en onze veiligheid moeten waarborgen. De burgerij maakt zich dan ook terecht zorgen over deze gang van zaken.

error: Kopiëren mag niet!