Surinaamse Islamitische Vereniging distantieert zich van geweld

IFDe Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) wenst zich met klem te distantiëren van (het aanzetten tot) het gebruik van onnodig buitensporig geweld. Zij vraagt ook aan alle ‘Muslim-broeders en –zusters’ om hetzelfde te doen. ‘Dit vanwege het feit dat onze mooie religie de afgelopen tijd vooral internationaal steeds wordt geassocieerd met het gebruik van geweld als middel om de Islam te propageren. Daarnaast zetten enkele organisaties voornamelijk jongeren aan tot het plegen van geweld tegen andersdenkenden.’ Als gerespecteerde Islamitische organisatie wil het hoofdbestuur van de SIV onder leiding van haar voorzitter, dr. Robbert Bipat, verklaren dat de term ‘jihad’ op een heel vervelende manier gebruikt en ‘wordt een stelletje ordinaire moordenaars en criminelen die de naam van de Islam misbruiken om hun persoonlijke belangen te dienen, bestempeld als jihadist’. ‘Het woord jihad betekent geenszins dat men oorlog moet voeren tegen andersdenkenden. Integendeel spoort het aan om de strijd tegen het kwaad in zichzelf aan te gaan. Dat betekent dan ook dat men op een heel vredelievende manier en met respect voor elkaar moet omgaan met alle schepselen van Allah (swt). De stichter van onze beweging, HazratMirza Gulam Ahmad heeft steeds benadrukt dat de Islam met de pen verspreid dient te worden. Aan het begin van de twintigste eeuw deed hij zelfs een handreiking naar andersdenkenden om in vrede met elkaar op het subcontinent van India te leven’, aldus de SIV.
‘Ten tweede stelt de Heilige Quran dat er zeker geen dwang is in de religie (hoofdstuk 2:256) en wordt de vrijheid van godsdienst ook nog benadrukt door de keuze van religie aan het individu over te laten. Daarnaast is het zelfs als een plicht gesteld om tempels, synagogen en kerken, waar Gods woord wordt verkondigd, te beschermen als onderdeel van de religieuze beleving. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij in een land als Suriname leven waar een ieder elkaar respecteert en zonder enige beperking de eigen godsdienst kan uitoefenen. Mensen angst aanjagen en pijn doen omdat ze tot een andere overtuiging behoren, is helemaal niet de bedoeling van onze Schepper. Bovendien heeft de profeet Muhammad (vrede zij met hem) altijd een geweldloze aanpak gepredikt en oorlog steeds als uiterste middel gebruikt om zichzelf en de gemeenschap te beschermen. Het is nooit door hem of zijn directe opvolgers gebruikt om de religie op te dringen. Was dat het geval geweest, dan was Zuid-Europa heden ten dage een grote Islamitische staat geweest.’
Op grond van het voorgaande wil de SIV opnieuw benadrukken dat deze organisatie met haar hoofdkwartier aan de Keizerstraat, staat voor het belijden van de Islam naar letter en geest, ‘dat wil zeggen zoals de Heilige Quran het voorschrijft en naar het mooie voorbeeld van de profeet Muhammad (vrede zij met hem)’. ‘Daarom veroordelen wij elke vorm van geweld die wordt gepleegd in naam van de religie. Wij staan ook voor maximale vrijheid van godsdienst waarbij een ieder wordt gerespecteerd voor zijn of haar overtuiging. Moge Allah (swt) ons beschermen en ons geliefd land zegenen met het behoud van verdraagzaamheid en respect jegens elkaar’, schrijft het hoofdbestuur van de SIV.

error: Kopiëren mag niet!