Ontevreden burgers dienen petitie in bij minister Amafo

1 Ontevreden burgers dienen petitie in bij minister Alice AmafoBurgers die in het bezit zijn van on- en minvermogendkaarten kunnen niet de juiste informatie kunnen krijgen als het gaat om de herregistratie op de verschillende wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Ontevreden burgers van de buurten Latour, Pontbuiten en Abrabroki hebben zich begeven naar het ministerie van Sozavo en een petitie ingediend bij minister Alice Amafo, waarbij gevraagd werd om opheldering. Burgers gaven aan dat zij bij de herregistratie bij de wijkkantoren niet worden geregistreerd, maar gelijk worden verwezen naar verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben ook te kennen gegeven dat doktoren hen niet van dienst willen zijn.
Volgens Samuel Abisoina – woordvoerder van de petitie-indieners – is er een oproep gedaan dat de mensen zich herregistreren. Hij vindt niet dat men naar een verzekeringsmaatschappij gestuurd moet worden. Volgens de woordvoerder is er naar duidelijkheid gevraagd. Abisoina geeft aan ‘dat de mensen bij de wijkkantoren waar de herregistratie moet plaatsvinden een probleem creëren’. Hij weet dat de minister heeft aangegeven dat er een commissie ingesteld zal worden vanuit het kabinet van de president en dat die commissie dan zal nagaan wie wel en wie niet in aanmerking komt voor een nieuwe dokterskaart.
Volgens een medewerker van de afdeling ‘Algemene Maatschappelijke Zorg’ van het ministerie geschiedt de herregistratie in alfabetische volgorde en allereerst in de vijf districten Paramaribo, Wanica, Para, Nickerie en Saramacca. De medewerker gaf aan dat men twee tot drie weken moet wachten voor het resultaat als men wel of niet in aanmerking komt voor een subsidie. Volgens de medeweker kunnen de nieuwe ‘gevallen’ zich rechtstreeks via de website ‘www.aksimi.sr’ aanmelden of persoonlijk naar een verzekeringsmaatschappij toestappen. ‘Iedereen die een geldige kaart heeft vanaf 2014, wordt geregistreerd en men moet wachten totdat er een besluit wordt genomen’, aldus de medewerker. Volgens de medewerker is het een kwalijke zaak dat patiënten niet geholpen worden door doktoren. Er zou een schrijven zijn gericht naar de directeur van het ministerie van Volksgezondheid met de informatie dat de kaarten tot 1 december nog geldig zijn. De medewerker gaf aan dat in spoedeisende gevallen de mensen wel geholpen moeten worden.

error: Kopiëren mag niet!