De zoveelste politieke partij

“Ik schreef reeds eerder in mei 2014 over de nieuwe politieke partij dat het erop lijkt alsof het een spelletje is geworden om partijtjes op te richten. Gaat het om landsbelang of om eigen belang en populariteit waarom tot deze handeling wordt overgegaan?” Dit vraagt Roy Harpal zich ernstig af. “Beseft men niet dat het organisaties zijn, die slechts op papier zullen bestaan en geen ondersteuning zullen krijgen van de kiezers? De oude partijen hebben dit reeds ervaren en zijn opgegaan in andere combinaties of hebben de partij opgedoekt. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de BVD (Dilip Sardjoe ) die is opgegaan in de NDP. De UPS, waaronder de HPP (Henri Ori), is naar de VHP. De Pendawa Lima (Raymond Sapoen) is naar de PL. D-21 van Soewarto Moestadja is eveneens naar de PL. Naya Kadam van Indira Jawalapersad is terug naar de VHP. DNP van Jules Wijdenbosch is bij de NDP. De actiegroep onder leiding van Harry Hirasingh toen is opgegaan in de HPP. Trefpunt 2000 (Artie Jessurun ) is naar de toenmalige Volksalliantie / PL en NU ( Natationale Unie onder leiding van Paul van Leeuwaarde ) naar de Volks Alliantie/PL”, somt Harpal op.
“Er zijn nog andere partijen, die haast geen bestaansrecht hebben, waaronder de PPRS van René Kaiman”, geeft Harpal te kennen. “Ook de HPP – PLUS (Jules Ramlakhan ), Janta Partij (Hardeo Ramadhin ), NVP ( Nickerie Volkspartij van Kries B. Panday ), PPP (eerst onder leiding van Atta Mungra en later Surinder Mungra ), Partij voor Agrariërs (Kanhai ), DUS (Democratie Unie Sur van Romeo Diko, PBO (Partij voor Belangenbehartiging en Ontwikkeling onder voorzitterschap van Ronald Hooghart), DNL (De Nieuwe Leeuw van Dharm Mungra ), Ping van Ramsoender Jhauw, PVP (Progressieve Verheffende Partij van Roy Bhikharie), Mi Volkspartij van Milano Kontino, Baasa (Omhelzing, onder voorzitterschap van Nicolaas Prieserie) en Seeka onder leiding van Paul Abena, zouden geen bestaansrecht hebben.”
De PDO van Waldie Naín en de KTPI Nieuwe Stijl onder leiding van Oesman Wangsabesarie hebben duidelijke uitspraken gedaan! De DRS (Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven van ex- minister Clifford Marica) is een samenwerking aangegaan met de PSV, een partij die nu haast niets meer in de politiek betekent. De Amazone Partij Suriname (APS) met als voorzitter René Artist, die pas is geregistreerd, weet nog niet met wie zij in zee zal gaan, evenals de PVF (Soedeshchand Jairam) en Nieuw Suriname (Harish Monorath en / of J. Nasibdar).
“Het is een wijs besluit van Wim Bajnath , voorzitter van de Coöperatie Kwatta om niet te beginnen met een Landbouwpartij”, vindt Harpal. “De tijd van Dihal Balkaran met zijn Landbouwpartij en de samenwerking met de actiegroep onder leiding van P. Chandishaw, die toen met Jopie Pengel van de NPS de regering vormde, zijn de glorietijden geweest. Deze zijn geëindigd in 1969”, zegt Harpal. “Bezint eer gij begint”, is de aanbeveling van Harpal.

error: Kopiëren mag niet!