NPS gaat voor nationale inspanning tegen ebola

De pandemische dreiging van ebola was onderwerp van een discussieavond op maandag 20 oktober in Grun Dyari, georganiseerd door het Japin, het wetenschappelijk bureau van de NPS. Partijvoorzitter Greg Rusland en coördinator van Japin, Ivan Fernald, gaven aan dat dit een bijdrage is van de NPS aan de nationale inspanning om ervoor te zorgen dat het dodelijke ebolavirus geen kans krijgt in Suriname. Na inleidingen van de arts-epidemioloog Wim Bakker en de arts /gezondheidszorgplanner Robert Brohim volgde een paneldiscussie. In het panel zaten voorts de internist / infectioloog Stephen Vreden, de verpleegkundige Jetty Molijn, de econoom Armand Zunder en de cardioloog Javier Jessurun. Bakker stelde dat we niet alleen te kampen hebben met een epidemie van een virus, maar ook met een epidemie van geruchten en paniek. De voornaamste strategie tegen ebola is daarom open en eerlijke communicatie, zodat alle mensen goed begrijpen wat de situatie is en wat er gedaan moet worden. Het beleid zal gericht moeten worden op 2 sporen :
a. Preventie : Hier gaat het om maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de ziekte in Suriname opduikt
b. Professionele behandeling en monitoring in gevallen zodat de virus zich niet verspreidt. Het is namelijk niet uit te sluiten dat wij gespaard blijven van deze levensbedreigende ziekte.
De kern van de strategie is het isoleren van zieken en het opsporen en observeren van personen die contact hebben gehad met de zieke. Met deze strategie is het landen als Senegal en Nigeria gelukt outbreaks van Ebola in de kiem te smoren. Brohim gaf aan dat Ebola niet de eerste pandemische dreiging is waarmee Suriname geconfronteerd is en dat het ook niet de laatste zal zijn. Het is daarom van groot belang dat zaken structureel worden aangepakt en dat de capaciteiten van onze samenleving om met epidemische dreigingen om te gaan moet worden versterkt, onder andere door versterking van het BOG.
Tijdens de paneldiscussie die geleid werd door de arts Sandra Goedhoop, werd een groot aantal vragen vanuit het goed opgekomen publiek behandeld. Er werd ondermeer gediscussieerd over de effectiviteit van maatregelen betreffende het internationale reizigersverkeer. De meningen hierover waren verdeeld. Verpleegkundige Molijn maakte zich zorgen over de bescherming van de verpleegkundigen die bij een outbreak van ebola voorop, dus in de frontlinie zullen moeten staan. De infectioloog Vreden gaf aan dat de gewenste beschermende kleding voor verpleegkundigen nog niet beschikbaar is, maar dat met materiaal dat wel aanwezig is toch goed werk kan worden gedaan. De econoom Armand Zunder bracht naar voren dat de impact van Ebola op onze economie groot zal zijn. Toeristen en reizigers die voor zaken naar Suriname komen zullen wegblijven. Er zal geïnvesteerd moeten worden in de versterking van capaciteiten zoals laboratoria. Er zal veel geld nodig zijn voor de training van honderden artsen, verpleegkundigen en anderen. Hetzelfde geldt voor de voorlichting. Ruth Wijdenbosch, NPS parlementariër, benadrukte vanuit de zaal dat betrokkenheid van alle lagen van de samenleving van wezenlijk belang is.
Diverse deelnemers uit de zaal vroegen dat de aanbevelingen van de discussieavond op papier worden gezet en verspreid. Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd:
1. dat er geen reden is voor paniek, maar dat er nog veel gedaan moet worden om Suriname weerbaar te maken tegen ebola;
2. Suriname op dit moment nog onvoldoende voorbereid is op een eventuele uitbraak. De regering is nog niet in staat om de noodzakelijke high level beschermende middelen aan gezondheidswerkers te verschaffen;
3. mechanismen voor isolatie van zieken en verdachte personen en het opsporen van contacten van getroffenen zijn nog onvoldoende in place;
4. dat er landelijk geen laboratoriumtesten beschikbaar zijn waarmee de diagnose kan worden vastgesteld;
5. de benodigde middelen om noodzakelijke maatregelen in de praktijk te brengen zijn vooralsnog onvoldoende beschikbaar;
6. een eventuele ebola-uitbraak in Suriname zal los van het menselijk leed, ernstige gevolgen hebben voor de economie.
Vanuit de Nationale Partij Suriname wordt aangedrongen op een frequente, open en eerlijke communicatie van de autoriteiten met de bevolking. Hierdoor kan veel onnodige onrust en paniek worden voorkomen en de betrokkenheid van alle burgers verkregen worden die broodnodig is bij het effectief afweren van deze dreiging.
Japin
Wetenschappelijk bureau van de NPS

error: Kopiëren mag niet!