Heilige vastenmaand Sasisuro 2014

Het is thans zover dat we wederom het Javaans Nieuwjaar mogen inluiden.
Op 26 oktober in de Javaanse maand ”Sasisuro” begint het nieuwe jaar voor de Javanisten, in het Javaans “ taun ehe 1948”. De heilige maand Sasisuro duurt tot en met 24 november 2014. Als gewoonlijk wordt op de eerste dag van Sasisuro het nieuwe jaar ingeluid middels een dankdienst ter ere van de Almachtige Schepper Gusti Yang Moho Agung gecombineerd met het heilig maal (slametan). Voor de Javanisten is de Sasisuro een heel belangrijke periode waarbij goede voornemens voor het nieuwe jaar worden aangekondigd. Eventuele fouten die zijn gemaakt in het afgelopen jaar worden gecorrigeerd, oude voornemens of wensen die niet tot uiting of niet in vervulling zijn gekomen worden wederom aangepakt. Wederzijdse fouten worden vergeven en voorspoed wordt aan elkaar toegewenst. Het is een periode waarbij gelovigen worden gedoopt en ingewijd tot de grondbeginselen der sangkan parane dumadie ( = oorsprong en bestemming van het leven).Vasten is in deze periode heel belangrijk; dat is om lichaam en ziel te reinigen.
Als gelovige burger roep ik in deze periode van het jaar een ieder op om ons geloof en vertrouwen in de Almachtige Schepper niet te verliezen en dat we blijven bidden opdat ons geliefd land Suriname inderdaad hét paradijs mag zijn waar een ieder zo naar verlangt. Een belangrijke boodschap die ik daarbij wil mee geven is om één van de belangrijkste pilaren van het Javanisme, de Mamayu Hayuning Bawono, te blijven koesteren en te bevorderen. Kort gezegd, wereldbehoud voor welvaart en welzijn van de mensheid. (Hayu=mooi; Bawono = wereld). Milieuactivisten hebben wat dat betreft gelijk wanneer ze zeggen: “wie de wereld en het milieu schendt, schendt zichzelf ”. We dienen ons ervan bewust te zijn dat de mens daarbij een centrale positie inneemt omdat we in staat zijn door in ons denken en handelen, in ons doen en laten, garanties te kunnen bieden voor wereldvrede en harmonie (wereldbehoud). We dienen elkaar en alle andere creaties van de Schepper te respecteren. Het respect naar de Schepper van het universum, de Schepper van de natuur toe (verticale relatie) dient zich positief te manifesteren in de manier hoe we met elkaar (horizontale relatie) en met ons milieu omgaan.
Indien het goed en bedachtzaam wordt gebruikt, biedt de natuur ons voedsel en bescherming, maar andersom moeten we de potentiële desastreuze kracht van de natuur niet onderschatten.
Vanuit deze plaats wens ik namens de Javanisme-vereniging Pernatan Adat Djawa Sunaring Mulyo Sedjatie Suriname, een ieder maar in het bijzonder alle Javanisten veel sterkte en succes toe bij het vasten en moge de Almachtige Schepper u allen rijkelijk zegenen.
Ik roep hierbij alle Javanisten in Suriname op om het Javanisme-geloof zoals de ‘adat djawi’ (Javaanse zeden en gewoonten) dat voorschrijft in eenheid en saamhorigheid te blijven beoefenen en prediken.
Als individu hebben we allemaal unieke talenten meegekregen van de Schepper maar als gelovigen en deel van een respectabele plurale samenleving dienen we onze taak goed te beseffen zodat we zowel de verticale relatie naar de Schepper toe als de horizontale relatie met onze broeders en zusters onderling in harmonie kunnen blijven behouden.
Laten we onze talenten gebruiken om ons te versterken in ons gemeenschappelijk streven naar wereldbehoud.
Laten wij met zijn allen de balans der natuur in evenwicht blijven behouden zodat we allemaal in vrede en harmonie met elkaar kunnen blijven leven op deze wereld.
Rahayu rahayu rahayu.
Slamet taun baru.
Ng. Kromodikoro
(Voorzitter Javanisme-vereniging Pernatan Adat Djawa Sunaring Mulyo Sedjatie Suriname)

error: Kopiëren mag niet!