Carl Breeveld in de bres voor mensen met een visuele beperking

Op 15 oktober werd internationaal de Witte Stokkendag herdacht, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor de toegankelijkheid van mensen met een visuele beperking in onze samenleving. “Er moet in ons land nog heel veel op dit vlak gebeuren. Denk maar aan de trottoirs, stoepen, etc. Maar ook op het vlak van het uitbrengen van een stem bij de komende verkiezingen is er nog wat werk te verzetten”, zegt DOE-lid Carl Breeveld. Hij heeft het initiatief genomen om de minister van Binnenlandse Zaken, Edmund Leiles, over deze kwestie aan te schrijven.
‘Vrije en geheime verkiezingen voor iedere burger’, is één van de peilers van de democratie. De stem van het volk, is daarbij van groot belang, staat in dit schrijven. “Voor de meeste stemgerechtigden is dit alles vanzelfsprekend. De Surinaamse overheid, de politieke partijen en de kandidaat-bestuurders, beschouwen het verkiezingsproces als één van de best georganiseerde aangelegenheden. Helaas is dit voor een groep van ongeveer 4.500 burgers in Suriname geen realiteit. Deze groep volwaardige burgers is vrijwel niet in de gelegenheid om haar stem in het geheim uit te brengen, vanwege een visuele beperking, in meerdere of mindere mate.”
De visueel beperkte burger kan gebruik maken van een vergrootglas, dat op elk stembureau aanwezig dient te zijn. In het tweede geval mag er een door de kiezer aangewezen persoon ook in het stemhokje treden om de handeling van het kleuren van de vakjes namens de houder van het stembiljet te plegen. Echter blijkt in de praktijk, dat het stemmen met een vergrootglas niet werkt. Dit leidt tot de conclusie, dat zelfs met de huidige oplossingen, in feite de hele groep visueel beperkte burgers van ons land de stemming door een ander laat plegen waardoor het geheime karakter wegvalt. Het risico bestaat dat men hierdoor minder gemotiveerd zal zijn gebruik te maken van het stemrecht.
“Bij een zo goed georganiseerde volksaangelegenheid, welke wij als de hoogste vorm van burgerparticipatie beschouwen, wordt er voorbij gegaan aan het recht op geheimhouding van ruim vierduizend kiezers”, zegt Breeveld.
Breeveld doet een beroep op de minister van Binnenlandse Zaken om oplossingsmodellen aan te dragen, zodat personen met een visuele beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

error: Kopiëren mag niet!