VHP Divali boodschap

Het Divali-feest wordt wereldwijd op 23 oktober gevierd. Het Divali-feest staat in het teken van saamhorigheid en bezinning. Het wordt gevierd om het licht in het leven te verwelkomen. Licht wordt namelijk geassocieerd met succes en hoop.
Het is één van de belangrijkste feestdagen in het Hindoeïsme die de Surinaamse samenleving verrijken. Divali is een van de mooie dagen binnen het Hindoeïsme, en de boodschap is universeel. Divali staat voor een aantal belangrijke maatschappelijke waarden.
Het is goed om die waarden ieder jaar opnieuw bewust te vieren en uit te dragen. Het is een feest van gemeenschapszin en gezamenlijkheid, reinheid en schoonheid, dus reden om letterlijk en figuurlijk schoonschip te maken. En het zijn dagen waarin mensen elkaar al het goede wensen.
Diwali wordt ook wel het lichtjesfeest genoemd en wordt sinds de oudheid gevierd. De mens wordt eraan herinnerd dat het kwade zowel buiten ons als in ons verslagen wordt om innerlijke en maatschappelijke vrede te creëren en beschaving en vrede te verspreiden.
Divali is een tijd van vreugde en vernieuwing, de dya’s kondigen divali aan en symboliseren en verspreiden het licht dat op divali centraal staat, het is het licht van verlichting, het is licht van harmonie, het is het licht van vrede (shanti), het is het licht van liefde en broederschap, het is licht van wijsheid dat onwetendheid verdrijft en het is licht van Bhagwan dat vanuit ons hart de wereld mooier maakt.
De kern van het Divali feest is de Mahá Laksmi Púja, de verering van de Godin Lakhsmi, de gemalin van God Vishnu, de personificatie van licht en geluk, het symbool van de ideale vrouw. De godin Lakshmi staat centraal tijdens Divali. Divali wordt ter ere van de vrouw, de Lakshmi van het huis, gevierd. Zij is immers de spil en het symbool van liefde, reinheid, schoonheid, rijkdom, geluk en voorspoed.
Divali wordt vaak beschreven als de overwinning van goed op kwaad, maar kent een veel diepere betekenis. Het doel van dit feest is om de duisternis uit onze harten te bannen en te streven naar verlichting tot heil van onszelf en van de mensheid.
Het kwade in ons zelf te overwinnen en om zuiver ethisch inzicht te ontwikkelen en ook als zodanig ernaar te handelen. Op deze manier zullen wij in staat zijn om slechte eigenschappen zoals hebzucht, afgunst, wrok, onwaarheid en moreelverval te overwinnen.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij ( VHP) doet een dringend beroep op de gemeenschap om de vrouw, de moeder, die plaats te geven die haar toekomt, en haar een veel betere waardering te geven dan men gewoon is.
Als wij conform de Dharma (de hoogste orde van onze geloofsovertuiging) denken en handelen, zal het Goddelijk Licht ons zeker bereiken en ons leiden naar de weg der waarheid en duistere krachten verdringen.
De VHP is ervan overtuigd dat Divali velen zal stimuleren om ook in de rest van het jaar meer oog te hebben voor elkaar. Vanuit die gedachte wenst de partij u graag een Subh Divali en een gezegende en verlichtende toekomst toe.
VHP

error: Kopiëren mag niet!