NDP: Divali gaat ook om het zoeken van het innerlijke licht

IMG_8275
IMG_8279
IMG_8281
IMG_8282
IMG_8284Aan de vooravond van een van de belangrijkste feesten in de Hindoe traditie, staat de Nationale Democratische Partij (NDP), stil bij de verschillende thema’s die met dit feest geassocieerd worden onder andere: de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis en van de gelukzaligheid over de onwetendheid.
Het belangrijkste verhaal bij de viering van Divali is de intocht van Rama, Sita en Lakshmana in hun stad Ayodhya nadat Rama de demoon Ravana had verslagen; dat Krishna de demoon Narakasura doodde en 16.000 vrouwen bevrijdde en aan de andere kant de godin Lakshmi (de godin van het licht, de voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart en vrede) die wordt geeerd.
Het Divali feest, ook wel Deepavali genoemd, heeft tot aan de dag van vandaag een belangrijke betekenis voor de mens,en geniet ook belangstelling van jongeren. Ongeacht de cultuur of godsdienst heeft het licht in het leven van een ieder meerdere betekenissen. Licht staat in diverse religiën centraal, wordt geassocieerd met het Goddelijke en staat onder meer symbool voor kennis, rechtvaardigheid, en het goede.
Het spoort aan, om het innerlijke te overdenken en eventueel ten koste van een grote inspanning op zoek te gaan naar het innerlijke licht. Het deel van de mens dat in staat stelt de uitdagingen van het leven te kunnen overwinnen.
Wereldwijd staat Divali voor vernieuwing in het leven. Zo zien wij dit ook bij de Surinaamse broeders en zusters die het Hindoeïsme belijden, die in aanloop naar de Divali viering alles reinigen. Het huis wordt schoongemaakt, men onthoudt zich van het eten van vis en vlees en het drinken van alcohol.
Bij de viering van Divali worden ook de traditionele diyas voor zonsondergang in huis aangestoken om de godin Lakshmi in elk huis te verwelkomen.
Bij het aansteken van de diya kan de volgende mantra worden gebruikt:
Ohm Lakshmi karo tu kalyanam, arogyam sukh sampadam
Mama shatru vinashayea, deep jyotir namostute.
Betekenis:
O Moeder Lakshmi U bent de Goddelijke Schenker van Welvaart en Wijsheid. U verwijdert ziekte en verdriet en schenkt licht en voorspoed.
O Stralende Moeder vernietig de vijanden in mij.
Ik buig tot u.
De NDP is ervan overtuigd dat ook bij deze viering van Divali, het gedachtegoed van dit feest mag blijven weergalmen. De goede dingen die het kwade overwinnen, het licht dat het moet winnen van de duisternis, de waarheid van de onwaarheid en de reinheid van de onreinheid.
De NDP is er eveneens van overtuigd dat Divali niet alleen maar een feest is, maar een moment voor een ieder om na zelf evaluatie de eigen duisternis te zien verdwijnen door het vinden van het innerlijke licht en uiteindelijk vanuit dit licht te leven en te werken.
Subh Divali!
Het hoofdbestuur van De Nationale Democratische Partij

error: Kopiëren mag niet!