Diwali: van onwaarheid naar waarheid

Morgen wordt in Suriname en wereldwijd het ‘Lichtjesfeest’ van de Hindoes, genaamd Diwali of Deepawali, herdacht. Door baanbrekend werk van de organisatie CUS en haar partners heeft het feest steeds meer een nationaal karakter gekregen. Dat komt door het zichtbaar maken van het feest middels de Suriname Dia op het Onafhankelijkheidsplein. De Suriname Dia is ter beschikking van de gehele Surinaamse bevolking, zonder enig onderscheid. De gehele bevolking, ongeacht ras, geslacht of (sociale, politieke) afkomst en achtergrond, mag het licht van de Suriname Dia brandend houden. De belijders van de Hindoe-religie tonen met het al jaren in stand houden van de Suriname Dia traditie een wens om de hand uit te strekken naar de rest van de Surinaamse bevolking, men stelt zich open. Als alle religiën dat doen, beginnend met hun gedenkdagen, kan de verdraagzaamheid, respect en acceptatie waarvoor wij in Suriname geroemd worden een grotere hoogte bereiken en kunnen wij sneller een meer tot volle wasdom gekomen natie worden. De factor die in Suriname het meest een bedreiging vormt voor de voortschrijdende natievorming is de partijpolitiek. Recent hebben de voorzitter van de PL en de minister van Justitie en Politie het voorbeeld gegeven hoe de politiek en hebzucht die gepaard gaat met politiek een bedreiging vormen voor de harmonische samenleving die Suriname is. Kennelijk gaat men ervan uit dat de schade die men toebrengt aan die harmonie niet zal opwegen tegen het niveau van het samengaan, zoals dat er nu is. Vanuit de NDP wordt nu bepaalde sentimenten bij de NPS’ers bespeeld ten aanzien van de acceptatie van een VHP’er als president. De VHP en de NPS zitten in een protocol van samenwerking, maar de wijze waarop VHP’ers meer dan 10 jaren lang zich onderwierpen aan de NPS-hegemonie met een NPS-president, is niet de wijze waarop NPS’ers dat kunnen doen tegenover een VHP’er met presidentiële aspiraties. Zich neerleggen bij een VHP-meerderheid wordt gebracht als een afgang voor de NPS. Men bespeelt daarbij vanuit een bepaalde politieke kamp bepaalde sentimenten, terwijl men zelf verklaart een nationale partij te zijn die op basis van issues en niet op basis van etniciteit de politiek voert. Om de presidentskandidaat voor te dragen in DNA voor de stemming is de ondersteuning van minimaal 7 DNA-leden nodig. Binnen de NDP-plus is het een min of meer uitgemaakte zaak dat het weer de huidige president wordt. Alle partijen die met de NDP zullen samenwerken, moeten hem accepteren als presidentskandidaat. Binnen het NF zal het gaan om electoraal draagvlak. Dit draagvlak kan men op twee manieren meten: met het aantal behaalde zetels of met het aantal behaalde stemmen. De kans is groot dat bij de eerste optie het presidentschap gaat naar de VHP en de vp-post naar de PL of eventueel de BEP. Stemmen gaan op om te kijken naar de tweede optie van aantal stemmen. Onder deze optie maakt de PL kans op het presidentschap en minimaal op de vp-post. Deze kansen worden groter als de PL en KTPI samen optrekken. Dat betekent dus dat de NPS wat het presidentschap en de vp-post betreft heel weinig kansen maakt. De manier waarop de NDP bepaalde snaren bespeelt, zal maken dat de electorale steun voor de NPS steeds zal afkalven en dit zal ook gebeuren wanneer de kansen op de hoogste ambten kleiner worden. Van de VHP is echter al bekend dat ze in de samenwerking met de NPS altijd bereid is geweest tot grote concessies. De vraag rijst of NPS’ers bereid zullen zijn te leven onder de gewijzigde politieke omstandigheden en daarbij de partij trouw zullen blijven. De kot’odo’s vanuit de NDP maken het niet gemakkelijk voor de NPS.
In het kader van Diwali die wij morgen herdenken, is het van belang om de harmonie te benadrukken. Politici moeten afblijven van het pad van etnische polarisatie. Tijdens Diwali wordt gebeden dat de Goddelijke krachten ons leiden van onwaarheid naar waarheid, van duisternis naar verlichting en van dood naar onsterfelijkheid. De Diwali wordt in India op verschillende wijzen gevierd en is gebonden aan regio’s. Over het algemeen is Diwali gericht op de verering van de godin Lakshmi van rijkdom en voorspoed. Onze Hindoes hun voorouders (en dus ook hun bewaarde tradities) zijn afkomstig uit de Indiase staten Uttar Pradesh (UP) en Bihar. Diwali is het belangrijkste feest in de voornamelijk Hindoeïstisch georiënteerde UP en wordt met veel festiviteiten gevierd. Hier is het gebruik dat Diwali wordt gevierd ter herinnering van de 14-jarige verbanning van de Hindoegod Ram. In de Hindoe-epos Ramayana wordt hij door zijn door een belofte gebonden vader verbannen naar de bossen. Diwali is dan de viering van de terugkomst van Rama en zijn daarna voorafgaande overwinning op de demonkoning Rawan. Het is als het ware de aankondiging van blijde tijding. Festivals, vuurwerk en cadeau-uitwisseling komen ook wel voor. In Bihar is de viering meer gericht op de verering van de godin Kali. De aarden kommetjes (dia’s) worden aangemaakt ter herinnering van de overleden voorouders. Jainisten en Sikhs vieren ook Diwali. Het aantal landen waar Diwali wordt gevierd, neemt toe. Diwali is India sterk gecommercialiseerd, vergelijkbaar met kerst als in westerse landen. Tijdens Diwali wordt USD 800 miljoen aan vuurwerk afgeschoten, dat is groter dan ons begrotingstekort. Opmerkelijk was dit jaar een weekprogramma tot de feestdag morgen met o.a. een Chinese dans en een ‘Nationale’ of ‘Eenheidsdans’ met een multicultureel en multi-etnisch karakter. Opmerkelijk was ook de koppeling van het feest aan gezondheid. De Nationale Diwali Manifestatie is de uiting van een innerlijke wens naar meer harmonie. Dat moet niet door de politiek worden verstoord, maar juist gestimuleerd.

error: Kopiëren mag niet!