USD 20 miljoen beschikbaar voor inhaalslag scholenbouw binnenland

Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling geeft aan dat het hem 8 maanden aan lobbyen heeft gekost om het budget voor scholenbouw in het binnenland op te trekken van USD15 miljoen naar USD20 miljoen. De minster bevestigt dat er op onderwijsgebied een achterstand is in het binnenland. “Alle tekorten in het binnenland voor wat betreft onderwijzerswoningen, ICT-lokalen, scholen en mediatheken gaat nu gewerkt worden. Er is al een planning gemaakt met de technische diensten. Met het crashprogramma scholenbouw is sinds 2012 al een inhaalslag gepleegd op een achterstand van 20 jaren in dit gebied. Deze inhaalslag zal nu worden voortgezet. Voorts worden de nucleaire centra omgebouwd tot onderwijscoördinatiecentra”, legt Adhin uit. Dit, om het probleem van de distributie van school- en leermiddelen, welke sinds jaar en dag een probleem vormt in het binnenland, aan te pakken. “Wat we nu doen, is de voorbereiding zodat dit probleem in de toekomst niet meer hoeft te bestaan. Het kan niet binnen een dag, maar gaat een jaar of langer duren. Nu moeten we nog even werken met de mankementen in het systeem. We hebben het toch nog gepresteerd om zaken voor 80 tot 90 procent in orde te krijgen. Er is reeds een enorme inhaalslag gemaakt.”
Voor wat de voorziening van leerkrachten (lerarentekort)betreft, zal volgens de minister de bezoldiging opgetrokken moeten worden. “Door de bezoldiging op te trekken, zal de motivatiefactor worden opgevoerd. Momenteel is het niet aantrekkelijk voor leerkrachten om in het binnenland te gaan werken. Ook zal de behuizing aangepakt moeten worden. De onderwijzerswoningen zullen groter moeten zijn, zodat de mogelijkheid voor gezinsvorming wordt gecreëerd. “Als dit gerealiseerd is, zal een aanwas van leerkrachten naar het binnenland volgen. Het ministerie van Biza heeft al adviezen gegeven, en we zijn bezig zaken te herschrijven. Als alles in orde is, zullen leerkrachten naar het binnenland kunnen trekken”, aldus Adhin.

error: Kopiëren mag niet!