Adhin: “Wijziging werktijden leerkrachten voor naschoolse opvang is goed gebruik van middelen”

“Staatsgeld, belastinggeld van mensen, moet goed gebruikt worden.” Dit zegt minister Ashwin Adhin naar aanleiding van de op handen zijnde wijziging in werktijden van de leerkrachten die boven de formatie zijn. De leerkrachten zullen voornamelijk worden ingezet gedurende de naschoolse opvang. De minister gaf aan dat jaarlijks miljoenen aan salarissen worden uitbetaald en zei dat zijn ministerie in het proces is om mensen optimaal in te zetten. Het kan volgens hem niet door de beugel dat scholen 14 en 15 leerkrachten boven de formatie hebben die incidenteel (als vervanging bij ziekte van een collega), te weinig of helemaal niet worden ingezet. ‘We kunnen onze mond vol hebben over de kwaliteit van het onderwijs en drop-outs, maar we werken zelf niet aan de kwaliteit van het onderwijs en de problemen die er zijn. Het gaat om 800 leerkrachten en dit is het grootste probleem op dit moment”, benadrukt Adhin. Er worden nu roosters gemaakt om te kijken waar de mensen kunnen worden ingezet. Hierbij zal rekening gehouden worden met de gezondheid of medische klachten van de leerkrachten. ‘Ook de extra leerkrachten zullen moeten worden ingezet om les te geven, los van het invallen, en er is maar net zoveel administratie te doen op een school’ meent Adhin, refererend naar de bezigheden van de extra leerkrachten. Tenslotte geeft de minister aan dat het de bedoeling was dat de naschoolse opvang per 1 november zou aanvangen, maar als dit niet lukt zal het in ieder geval begin november wel zover moeten zijn. Om een late aanvang van de naschoolse opvang te voorkomen, doet de minister een beroep op ouders om de discipline op te brengen om hun kinderen op tijd op te geven. ‘Als het ministerie niet over de juiste aantallen beschikt, zorgt dit voor vertraging in de organisatie van de naschoolse opvang,vooral voor wat de voeding betreft’, verduidelijkt Adhin.

error: Kopiëren mag niet!