Volksgezondheid op scherp tegen Ebola

Volksgezondheid op scherp tegen EbolaVrijdag is de vaste commissie van Volksgezondheid van de Nationale Assemblee bij elkaar gekomen om breedvoerig geïnformeerd te worden over Ebola. De minister van Buitenlandse Zaken was hierbij aanwezig naast zijn collega van Volksgezondheid. Directeur Martelisse Eersel van Volksgezondheid, die met haar team hard werkt aan het terugdringen van Chikungunya, bepleitte het preventiebeleid ten aan zien van Ebola. Ebola behoort buiten de Surinaamse grenzen te blijven en daarvoor zijn er enkele drastische maatregelen vereist.
Ten eerste moet er een multisectorale aanpak zijn, waarbij de ministeries van Buitenlandse Zaken, Transport, Communicatie en Toerisme en Volksgezondheid in de zelfde richting kijken. Daarnaast moet het visumbeleid ten aan zien van high risk landen, zoals Guinee, Liberia, Nigeria en Sierra Leone, stringent worden toegepast. Tot nader orde mogen inwoners van die landen niet afreizen naar Suriname. Ten derde moeten eigen onderdanen die deze landen hebben aangedaan, dit gelijk rapporteren bij binnenkomst in Suriname, waarna geëigende maatregelen genomen kunnen worden.
Besluit Buza wordt vandaag getekend
De minister van Buitenlandse Zaken (Buza) moet vandaag het onderstaand besluit ondertekenen en bekrachtigen. ‘Dat de Surinaamse overheid heeft beslist dat alle personen, behalve degenen met een Surinaamse nationaliteit, die binnen 21 dagen in de landen Sierra Leone, Liberia, Guinea en Nigeria, hebben vertoefd, niet naar Suriname mogen afreizen.’ Luchtvaart- en scheepvaartmaatschappijen, die ons land aandoen, hebben richtlijnen hiertoe verkregen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle personen, inclusief degenen met de Surinaamse nationaliteit, binnen Surinaams grondgebied die binnen 21dagen in een van de landen (Sierra Leone, Liberia, Guinea en Nigeria) hebben vertoefd, moeten ongeacht of ze wel of geen klachten hebben zich aanmelden bij of gerapporteerd worden aan het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie zal indien redenen daartoe aanwezig zijn, ingevolge de wet ter wering en bestrijding van besmettelijke ziekten, terstond maatregelen treffen voor afzondering, observatie, toezicht en onderzoek van deze personen.’
Memo voor medici en andere gezondheidswerkers ten aanzien van Ebola-virus
Daarnaast heeft de directeur van Volksgezondheid een memo doen uitgaan naar medici en andere gezondheidswerkers. Deze groep wordt erop geattendeerd dat deze Ebola-uitbraak de grootste en meest uitgebreide is met relatief veel getroffen gezondheidswerkers. Ebola-virusziekte of Ebola hemorragische koorts is een van de meest virulente virale hemorragische koortsende ziekten, veroorzaakt door het Ebola-virus. De case fatality bij deze ziekte kan oplopen tot 90%. Artsen, specialisten, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers dienen alert te zijn.
Wat moet u als gezondheidswerker doen?
‘Vraag elke patiënt die zich aanmeldt met koorts met of zonder griepachtige verschijnselen naar zijn/haar reisgeschiedenis naar een van de volgende landen, namelijk Sierra Leone, Liberia, Guinea en Nigeria. Indien de patiënt een van deze landen in de afgelopen 21 dagen heeft bezocht, deze persoon isoleren in een kamer en bellen naar BOG Hotline 8836643. Het response team komt gelijk in actie teneinde een onderzoek in te stellen en zo nodig de patiënt zo snel als mogelijk af te voeren. Aan u en uw team worden door het response team de nodige
ondersteuning en instructies gegeven. Nadat de persoon door het response team is afgevoerd, wordt de ‘isolatieruimte’ op slot gehouden. Het response team zorgt op een nader tijdstip voor ontsmetting van die ruimte’, aldus de memo.
In de komende week krijgt het ministerie van Volksgezondheid ook een driecijferig hotline nummer dat dan bekendgemaakt zal worden.

error: Kopiëren mag niet!