Een belangrijke evaluatie

Mijn voornemen was om voorlopig niet over de politiek te schrijven. De ervaring leert dat je door te schrijven voor en tegenstanders krijgt en dat is niet altijd even prettig. Maar toch kan ik niet nalaten een evaluatie te maken van de prestaties van onze regering betreffende de ontwikkeling van Suriname gedurende de afgelopen vier jaren. Uit vraaggesprekken tussen mediaverslaggevers en delen van de burgerij, de zogeheten straatpraat, blijkt heel duidelijk dat grote delen van de samenleving jubelen en klaarstaan om nog meer offers te brengen. Zij willen zodoende meehelpen en meewerken aan de realisatie van doelen die de regering zich voor de komende periode heeft gesteld. Deze offers houden natuurlijk ook in: meer orde, meer plichtsbesef, meer respect voor elkaar en meer eerlijkheid aan de dag leggen. Elk volk is immers zelf ook verantwoordelijk voor haar eigen toekomst en voor de toekomst van het land en van de komende generaties. Wat wij ook dienen te beseffen is dat de levensomstandigheden van elk individu hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de manier van werken. Opbouwen zal altijd een moeilijke taak zijn onder de huidige situatie van politiek voeren in het land. Het is namelijk niet zo een eenvoudig om delen van de samenleving wakker te maken nadat zij al de voorgaande jaren in slaap waren gesust. Vastgeroeste oude ideeën van voorheen kunnen immers niet in een handomdraai worden weg gevaagd. Het zijn namelijk gewoonten die door de jaren heen bij velen zijn ingeworteld. Deze oude gewoonten zijn, zo blijkt het, niet makkelijk te doorbreken. Men is niet gauw geneigd afstand te nemen van opvattingen van sociale vormen die onder bepaalde historische omstandigheden zijn gegroeid. De mens houdt nu eenmaal niet van veranderingen. Er zullen nog altijd beschuldigingen worden gehoord van de kant van bepaalde personen. Bijvoorbeeld van hen die met verontwaardiging zullen wijzen op de eventuele tekorten en andere zwakke plekken van de regering. Het is voor de samenleving belangrijk dat zij bewust worden gemaakt om alles wat positief en opbouwend is ook als zodanig te gebruiken. Wij moeten vooruitgang boeken en nog verder gaan, en dan ook wel met nog meer moed en nog meer volharding. Uitgaande van de gevoerde gesprekken blijkt wel overduidelijk dat het volk vrijmoediger is geworden. Er wordt thans meer burgerzin aan de dag gelegd. Alles wat voorheen werd opgekropt wordt thans in alle openheid besproken. De samenleving is aanmerkelijk veranderd; alles is in beweging. Wij merken ook nog dat de pers thans meer vragen stelt aan het publiek en daarbij een verscheidenheid aan publieke standpunten naar voren worden gebracht. Uit de antwoorden die gegeven worden blijkt toch heel duidelijk dat niet alle lagen van de bevolking de groei echt ervaren. Dit terwijl wij toch wel een groei van de economische en sociale ontwikkeling meemaken. Het voornaamste in deze is wel dat de gehele samenleving wordt betrokken bij de ontwikkeling van het land. Er wordt namelijk niet op basis van etnische verschillen en of een speciale achterban gerekruteerd voor bepaalde functies binnen de overheid. Het etnische politiek denken is thans veranderd. Dat ging bij de oude politiek niet ver genoeg. Deze regering heeft tot nog toe veel werk verzet en er ligt nog heel veel in het verschiet. De eerste resultaten van deze regeerperiode van ongeveer vier jaar zijn redelijk goed verlopen. De economie van het land vertoont geen neergaande lijn meer; het toont juist weer tekenen van verbetering. Het ligt aan de eigen Surinaamse samenleving om bij de komende verkiezingen een definitief oordeel te vellen. Het is dan ook geboden dat de huidige politieke machthebbers hun beste beentje voor zetten en het belang van Suriname voorop stellen boven alles.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!