BDO informeert clienten over sociale wetten

BDO informeert clienten over Sociale wetten.1
BDO informeert clienten over Sociale wetten.2Op vrijdag 17 oktober heeft BDO, accountants- en advieskantoor, een presentatie gehouden voor haar klanten over de onlangs aangenomen sociale wetten. De Wet Nationale Basiszorgverzekering, de Wet Algemeen Pensioen 2014 en de Wet Minimumuurloon werden respectievelijk gepresenteerd door de juristen Cindy Uden, Milton van Brussel en Renate Burgrust. Met een aantal van 142 mensen was er een grotere belangstelling dan verwacht voor deze presentaties.
De focus was vooral gelegd op de consequenties van deze wetten voor de werkgever. De opbouw van de presentaties was steeds een korte uitleg van wat de wet inhoudt, de onduidelijkheden van de wet en wat dit zal betekenen voor de werkgever. Er zullen nu meer administratieve verplichtingen zijn met de invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de Wet Algemeen Pensioen 2014 vanwege het apart registreren van iedere werknemer. De werkgever zal iedere maand voor iedere werknemer het pensioenloon moeten opgeven als ook hetgeen is ingehouden en afgedragen. Voortaan zal de opdrachtgever zich ervan moeten vergewissen dat de opdrachtnemer, zoals een consultant, verzekerd is en pensioen afdraagt. Indien dat niet het geval is, zouden er zowel voor de opdrachtgever als voor de consultant bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties kunnen volgen. Onduidelijk is de situatie van de losse krachten als oproepkrachten, stagiaires, vakantiekrachten, maar ook die van het huishoudelijk personeel. Strikt genomen zou de werkgever voor deze groep vanaf de eerste werkdag 50% van de premies voor een ziektekostenverzekering en 50% van het werkgeversaandeel van het pensioen moeten betalen.
Na afloop van de presentaties was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Op basis van het aantal vragen dat is gesteld, is het duidelijk dat er onduidelijkheden zijn. Mogelijk dat de diverse organen (Pensioenraad, Zorgraad, Uitvoerinsorgaan etc) die nog ingesteld moeten worden voor deze wetten antwoord kunnen geven op de vragen die er leven.

error: Kopiëren mag niet!