Hooghart trekt kort geding tegen Baarh in

Hoewel het al een tijdje bekend is dat het niet botert tussen vakbondsleider Ronald Hooghart en advocaat Alwin Baarh, blijkt dat het probleem tussen de twee heren een nieuwe dimensie heeft gekregen. De CLO-voorzitter had onlangs een kortgeding aangespannen tegen de advocaat, nadat die beslag zou hebben gelegd op de pensioenen van Hooghart. Baarh geeft in gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat de beslaglegging was gepleegd nadat Hooghart niet voldaan had aan zijn financiële verplichtingen jegens de advocaat. ‘Wij hebben intussen goede gesprekken gevoerd en heeft Hooghart besloten om de rechtszaak in te trekken’, benadrukt de advocaat. Deze zaak diende afgelopen woensdag. Verder is de zaak volgens hem een gepasseerd station en wensen geen van beide partijen hierover te praten.
Hooghart heeft op 6 maart 2014 een kortgeding, dat advocaat Alwin Baarh tegen hem had aangespannen, verloren. De kortgedingrechter had besloten dat Hooghart binnen twee weken na betekening van het vonnis op zijn eigen kosten bij wege van advertentie via Apintie Televisie en Radio Apintie zijn verontschuldigingen moest aanbieden. De vakbondsleider had Baarh een ‘foefoeroeman’ genoemd. Dit gebeurde naar aanleiding van een brief die Baarh als jurist schreef, namens de Vereniging van Casinohouders, dat de Nationale Loterij Suriname geen betalingen meer zou ontvangen voor trekkingen in de casino’s. Baarh eiste een verontschuldiging. Volgens Baarh had Hooghart door deze uitlatingen opzettelijk de eer, goede naam en de maatschappelijke en financiële reputatie van hem aangetast. De vakbondsleider snapte niet dat advocaat Alwin Baarh hem voor de rechter heeft gesleept, nadat hij hem publiekelijk een dief noemde. Volgens Hooghart drukte hij zich ‘in straattaal’ uit en moest de advocaat daarmee ook bekend zijn. De kortgedingrechter was het echter niet met hem eens.
FR

error: Kopiëren mag niet!