Advocatenkorps uitgebreid

Advocatenkorps uitgebreid met drie juristenGisteren heeft het Hof van Justitie tijdens een buitengewone openbare zitting 3 advocaten beëdigd. De nieuwe advocaten zijn Chandrika Rambharos, Andrea Bhagwandin-Telting en Ruby Wittenberg. Waarnemend-president van het Hof Iwan Rasoelbaks zei tijdens de beëdiging dat de verwachting vanuit alle hoeken van de samenleving groot is. Hij hield de pas beëdigden voor om hun werk op de juiste wijze en naar behoren te doen en onrecht, geldzucht en leugens aan een kant te laten. De nieuwe advocaten zouden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden met vaststaande feiten moeten werken en deze voor oordeel overleggen aan de rechter. Wat de magistraat opvalt, is dat advocaten vaak met feitelijkheden komen, die achteraf niet waar blijken te zijn. Dit zorgt ervoor dat zij door de rechter in verlegenheid worden gebracht.
Rambharos heeft van 2006-2010 als politieagent gewerkt bij het Korps Politie Suriname (KPS) en heeft stage gelopen bij het advocatenkantoor van advocaat John Moerahoe. Telting, die even uit blijdschap in tranen uitbarstte, gaf aan dat zij lang gewacht heeft op dit moment. Zij heeft haar stage gelopen op het kantoor van advocaat Hugo Essed. Wittenberg had voor haar stage Sewcharan Advocaten uitgekozen als kantoor. Met de uitbreiding ligt het aantal advocaten nu op 172. Deken van de Orde van Advocaten Harish Monorath geeft in gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat de concurrentie op zich niet een probleem hoeft te zijn, omdat slechts een deel van deze groep actief binnen de rechtspraak bezig is. Na lang aandringen, beschikt de Orde van Advocaten nu over een ordereglement. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van advocaten formeel vastgesteld. Volgens de Deken zijn een van de dringende zaken die het document afwerkt, de maandelijkse contributie van de leden. Monorath zegt dat driekwart van de leden zich niet met vaste regelmaat aan deze verplichting houdt. Dit leidde ertoe dat het bestuur voor een groot deel uit eigen middelen bepaalde zaken betreffende de orde moest bekostigen. Met het reglement is nu elk lid verplicht zich te houden aan de maandelijkse afdracht van SRD 50.
Rasoelbaks legde wederom de aandacht op het feit dat voor een adequate rechtspleging de beëdiging van de wachtende deurwaarders, griffiers en rechters op zeer korte termijn nodig zal zijn. Hij hekelde de slakkengang van de ambtenarij en zegt hard bezig te zijn het proces te versnellen. Het Hof van Justitie moet volgens de waarnemend Hofpresident op maandbasis 50 rollen afhandelen, terwijl 8000 civiele zaken op jaarbasis niet afgehandeld kunnen worden.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: