President Bouterse promoot duurzame en inclusieve ontwikkeling

De diversiteit in Suriname ligt aan het hart van de visie van president Bouterse over de menselijke waardigheid en gelijkheid. Deze visie moet leiden tot nationale inzet voor de ontwikkeling en invoering van sociaal- economisch beleid dat het welzijn van het individu voorop stelt. President Desire Bouterse is begonnen met een strategie voor nationale en regionale ontwikkeling om hetgeen hij ziet als een ‘sociaal contract’ met elke Surinaamse burger, in vervulling te doen gaan. Dit vermeldt de Washington Times.
‘We laten ons leiden door de overtuiging dat de mens gerichte ontwikkeling, de totstandkoming van een rechtvaardige samenleving bevordert’, zegt Bouterse. ‘Het economisch beleid moet op lange termijn leiden tot sociale ontwikkeling en om dit te bereiken, moeten we investeren in prioriteitsgebieden zoals gezondheid, onderwijs, huisvesting en de bescherming van het milieu.’ Suriname is ook actief bezig met het verbeteren van de banden met de buurlanden en in de regio. President Bouterse heeft als voorzitter van de Unasur, de Unie van Zuid -Amerikaanse Naties, gebruik gemaakt van zijn positie om de regionale samenwerking op gebieden zoals natuurlijke hulpbronnen te bevorderen, de democratische instellingen te versterken en Zuid-Amerika, als een nucleaire- wapens vrije zone te bevestigen.
Slagen bij dergelijke initiatieven in Unasur-verband is niet zonder uitdagingen geweest, zoals de heer Bouterse opmerkt. ‘We komen uitdagingen tegen bij het proberen te komen tot een gemeenschappelijke visie met al onze partner-lidstaten. Als organisatie hebben we geprobeerd verschillen te overwinnen door het opbouwen van een dialoog rondom de democratische beginselen en onze gedeelde visie met betrekking tot onze gezamenlijke toekomst. Respect voor elkaars verschillen en tolerantie naar elkaar toe zijn de leidende krachten in onze ontwikkeling’, zegt president Bouterse. ‘Ik ben erg trots op Suriname dat we niet alleen in staat zijn om de stoel van de organisatie te delen, maar dat we ook een aantal van onze deugden met de rest van het continent mogen delen. Natuurlijke hulpbronnen zijn een bron van welvaart en welzijn voor Suriname, dus er moet een evenwicht zijn tussen behoud en ontwikkeling van de hulpbronnen. Bouterse legt aan de Washington Times uit dat onze overvloedige natuurlijke hulpbronnen, zoals bauxiet, goud en diamanten, helpen om een bijdrage te leveren aan de economische groei en een meer gevarieerde, evenwichtige economie.
Daartoe refereert hij naar de ondertekening van de twee, multi-miljoen dollar, goudcontracten met Iamgold en Newmont Mining, en de versnelde ontwikkeling in de Surinaamse olie-industrie. ‘Commercie groeit en onze havens zijn drukker dan ooit’, zegt Bouterse. ‘Maar we moeten onze zaken doen op een manier die onze kostbare natuurlijke ecosystemen beschermt. Onze focus op de ontwikkeling van ons natuurlijke potentieel aan niet-hernieuwbare hulpbronnen is strategisch van aard: het biedt ons de middelen die we kunnen investeren in de ontwikkeling van de duurzame sectoren van de economie, zoals landbouw, toerisme en diensten. De levering van energie voor de uitbreiding van de industrie en de consumptie van onze groeiende bevolking waarmee deze ontwikkeling gepaard dient te gaan, is dan ook van strategisch belang voor onze sociaal- economische groei. Open –sky overeenkomsten, met inbegrip van die onlangs afgesloten met de Verenigde Staten, verbeterde havenfaciliteiten en andere betekenen het upgraden van de connectiviteit met de rest van de wereld en zijn allemaal onderdeel van onze lange termijn doelen van welvaart en welzijn door middel van diverse, duurzame economische kanalen. Sinds mijn regering aan het bewind is gekomen, heb ik de mensen van Suriname beloofd dat we zouden voldoen aan ons sociaal contract om hun leven te verbeteren door middel van zinvolle positieve veranderingen in de levensstandaard’, zegt de president. ‘Infrastructuur is een noodzakelijk middel daartoe en we zullen hierin blijven investeren.’
Bouterse hoopt dat meer mensen uit andere landen zullen komen om het unieke van Suriname voor zichzelf te ervaren en dat ze daarbij de voordelen van het model van inclusieve ontwikkeling meenemen. ‘Bezoekers van ons land vertellen ons inderdaad dat het een unieke ervaring voor hen is’, zegt Bouterse. ‘Ze zijn onder de indruk van onze ongerepte regenwouden, de gastvrijheid van onze mensen en bovenal, de diversiteit en het vreedzaam samenleven op verschillende niveaus – etnische, religieuze, culinaire enzovoort. Dit zijn sterke troeven die we willen behouden, koesteren en ontwikkelen voor onze toekomst en de toekomst van de komende generaties. Daarom is duurzame en inclusieve ontwikkeling niet alleen een zin voor ons. Het is een diepgewortelde betrokkenheid bij de kern van alles wat we – als een regering en als een volk – doen om ons leven en dat van onze buren te verbeteren’, aldus Bouterse.

error: Kopiëren mag niet!