DNA-leden vragen vergadering aan over ebola

Oppositieparlementariërs hebben gisteren een schrijven gericht aan de voorzitter van de DNA, Jenny Simons, om op kortst mogelijke termijn een openbare vergadering uit te schrijven over het ebola-gevaar en de eventuele dreiging voor Suriname. In de brief hebben onder andere de leden Ruth Wijdenbosch, Mahinder Jogi, Ganesh Kandhai, Hesdey Pigot, Asiskoemar Gajadien en Guno Castelen de bezorgdheid onder de samenleving onderstreept ‘die met de dag toeneemt’. Zowel in de Verenigde Staten als in Spanje zijn er personen besmet en er zijn zelfs doden gevallen.
De DNA-leden vinden dat steeds meer gevraagd wordt of ons land voorbereid is op een eventuele uitbraak, welke maatregelen nu reeds getroffen zijn en op welke wijze de gemeenschap geïnformeerd wordt over het ebola-virus. De parlementariërs zijn de mening toegedaan dat de ebola-epidemie zich uitbreidt naar nieuwe gebieden, waardoor er straks mogelijk 10.000 ziektegevallen per week zullen komen. Naarmate de epidemie langer duurt, neemt de kans toe dat het zich naar andere landen verspreidt.
De vicevoorzitter van het parlement tevens NPS-assembleelid Ruth Wijdenbosch gaf in een eerder gesprek met Dagblad Suriname aan dat zij de regering zal wakker schudden over het ebola-gevaar, “want tegen de tijd dat de regering met maatregelen komt als bij die chikungunya, is een kwart van de bevolking al dood”, gaf zij aan. Volgens Wijdenbosch moet de regering zich er bewust van zijn dat ebola beslist geen chikungunga is. “We moeten nu al maatregelen treffen en niet wachten totdat er sprake is van een epidemie als bij de chikungunya. Wij moeten nu al alert zijn en de bevolking voorzien van voorlichting en informatie om besmetting te voorkomen.”

error: Kopiëren mag niet!