‘Ondro-oso’ vergaderingen draaien op volle toeren in Nickerie

De VHP is al begonnen in alle buurten van Nickerie kleine wijkvergaderingen te houden. Op deze kleine vergaderingen krijgen de bewoners volop de gelegenheid om met de partijtoppers te communiceren. Afgelopen vrijdag 10 oktober was er een wijkvergadering op Klein- Henar en op zaterdag 11 oktober heeft de VHP op twee locaties (Balwantgirweg en de Corantijnpolder) vergaderd en met succes. Ik verwacht de komende maanden zelfs drie wijkvergaderingen per dag. In het verleden (de tijd van Alwin Mungra en B.Laighsingh, 1963, 1967, 1969, 1973 ) hebben wij op sommige dagen drie vergaderingen gehad in Nickerie. Op dit ogenblik zijn slechts drie politieke partijen heel actief in Nickerie te weten: de VHP, de Pertjajah Luhur en de NDP. De komende weken, maanden zullen de andere politieke partijen zeker ook zichtbaar zijn in Nickerie.
De politieke battle in Nickerie
Ik publiceer deze cijfers om de Nickeriaanse kiezers weer in de verkiezingssfeer te brengen. In 2005 waren de politieke partij als de NDP, de VVV en NS apart de verkiezingen ingegaan. In 2010 hebben deze partijen samengewerkt en het politieke resultaat ligt daar; de MC behaalde drie (3) zetels in Nickerie met minder dan 50% van de stemmen ( zie tabel1).
Onderlinge verdeeldheid lijdt tot ondergang
In de politiek gebruikt men vaak gebeurtenissen uit het verleden om lering te trekken. Het machtige Griekenland is door onderlinge strijd ten ondergegaan. In de jaren 431-404 v.Chr. hebben de Atheners (Athene) en de Spartanen( Sparta) een lange, uitputtende oorlog tegen elkaar gevoerd. Deze lange oorlog staat in de geschiedenis bekend als de Peloponnesische oorlog en heeft duizenden slachtoffers geëist en vele landerijen verwoest. Door onderlinge strijd was Griekenland verzwakt en van deze zwakte heeft de barbaar, koning Philippus van Macedonië gebruik gemaakt om in 338 v.Ch. het grote en het machtige Griekenland te veroveren.
Samenwerking is een must
De samenwerkende politieke partijen ( VHP, NPS, SPA, DA-91, PL, BEP en KTPI ) hebben de Griekse geschiedenis goed bestudeerd. Door onderlinge strijd gaan zij ten onder, maar als zij goed samenwerken is de overwinning op 25 mei 2015 in zicht. In een eerder artikel had is al geschreven dat de Samenwerkende politieke partijen 3 à 4 zetels in Nickerie kunnen behalen. Die onderbouwing had ik ook al gegeven. Op alle Nickerianen (vooral op de VHP’ers) doe ik als Nickeriaan een beroep om gezamenlijke de strijd aan te binden om op 25 mei 2015 met een handdruk de huidige machthebbers naar huis te sturen. Maakt U van uw democratisch recht goed gebruik. Zwicht niet voor een belofte of voor een baan.
Geschoolde Nickerianen worden beledigd door de NDP
De Nickerianen worden zwaar beledigd door deze regering. Het is hard (maar niet persoonlijk bedoeld) om deze constatering te maken. Met enkele voorbeelden wil ik aangeven dat de huidige machthebbers geen respect hebben voor geschoolde Nickerianen. Nickeriaanse studenten, leerkrachten, schoolleiders en ook de onderwijsinspectie werken bijzonder hard. Afgelopen dagen heb ik met een paar schoolleiders van Nickerie gesproken. Deze schoolleiders zijn zeer positief ingesteld en ook gemotiveerd om de jonge scholieren/studenten klaar te stomen voor de Surinaamse samenleving. Het is een nationale schande dat er Nickerianen rondlopen met een Bachelor of een Master-opleiding en geen baan kunnen vinden. Het is een nationale schande dat een buscontroleur de lakens uitdeelt in het ziekenhuis (voorzitter van het bestuur). Het is een nationale schande dat een meneer met een Bachelor-opleiding bij OW&V –Nickerie wordt vervangen door een meneer die in het verleden voorlichting gaf over alcohol en drugs in Nickerie. De bovengenoemde heren hebben goed werk verzet op hun niveau in Nickerie, maar je kan ze niet belasten voor deze hoge functies. Deze leidinggevende functies zullen bemenst moeten worden door iemand met een HBO of een academische graad. Niet alleen in Nickerie vinden er rare dingen plaats. De ex-minister van OW&V ( 2000-2005) “Baba Baleswar” is wegens corruptie veroordeeld, maar is onlangs door de president aangetrokken om het “tramproject” op het kabinet te coördineren. Met deze enkele voorbeelden wil ik duidelijk maken dat deze regering geen respect heeft voor de intelligentsia in Nickerie. Begrijpelijk, de hoogste baas van het land heeft een MULO-A diploma en heeft slechts de eerste klasse van de Handelsschool bezocht (bron: mr.R. de Freitas). De tweede baas van het land heeft een AMS-diploma en heeft een jaar of twee op de universiteit gezeten.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!