Somohardjo: ‘Javanen zijn niet geliefd bij de NDP’

Partijraad Pertjajah Luhur keurt intentieverklaring goed.3In een partijraadsvergadering van de Pertjajah Luhur is de getekende intentieverklaring van 29 mei goedgekeurd. Van de 7 samenwerkende politieke partijen moet alleen de BEP nog de intentieverklaring goedkeuren. Behalve dat er op regionaal niveau samengewerkt zal worden, heeft het hoofdbestuur ook het mandaat gekregen om de samenwerking verder uit te breiden en om eventueel op DNA-niveau samen te werken.
Samenwerking op DNA-niveau op de agenda
Paul Somohardjo geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de gesprekken voor wat betreft de samenwerking op DNA-niveau in november moeten aanvangen. De combinatie van samenwerkende partijen, de VHP, NPS, SPA, DA91, BEP, PL en de KTPI, heeft als slogan ‘samen werken, samen sterk, samen winnen en samen delen’. Tijdens de partijraadsvergadering haalde Somohardjo ook flink uit naar de NDP. Hij gaf onder andere aan dat Javanen niet geliefd zijn bij de NDP. Volgens hem wordt er een strijd gevoerd tegen de ‘wong djowo’ gemeenschap. ‘Wiens sa ye du, den man e kon fu broko you.’ Met deze harde woorden omschreef Somohardjo de bedoelingen van de NDP. Volgens hem heeft de paarse partij in diverse partijen verdeeldheid gebracht. Als voorbeeld noemde hij de BVD van Dilip Sardjoe, DNP van Jules Wijdenbosch, Nieuw Suriname, KTPI en de A-Combinatie.
Volgens Somohardjoe heeft de Abop haar eigen broeders, Seeka en BEP, verraden. Hij is ervan overtuigd dat de NDP ook voor verdeeldheid wilde zorgen binnen de PL. Tijdens de vergadering werd er ook een motie ingediend en in stemming gebracht. Deze motie werd met algehele stemmen aangenomen. In de motie is als besluit opgenomen dat de intentieverklaring voor de samenwerking tussen de zeven politieke partijen op regionaal niveau goedgekeurd wordt en dat de onderhandelingen voor een verdere samenwerking voortgezet worden onder de volgende voorwaarden. Dat de PL beschouwd wordt als een volwaardige en respectvolle politieke partij. Dat alle Surinamers in het bijzonder van Javaanse komaf, die zich hebben aangesloten bij de Pertjajah Luhur, gelijkwaardige rechten hebben evenals elke andere Surinaamse burger en dat ze niet als derderangs burgers worden beschouwd, en terugkeer van de volle beleving van de democratie
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!