Het binnenhalen van de vloek op eigen verzoek

Met nog ongeveer acht maanden te gaan voor de verkiezing, zien wij reeds een heleboel waardeloze figuren zich opdringen om ons land te “dienen”. Zij tonen noch besef te hebben van ethiek, noch rationaliteit in denken met het nationale belang van het volk als leidraad. Vanwege hun handelingen en voorkomen voldoen zij absoluut aan de definitie van decadenten. Het lijkt er wel op als of deze figuren in trance zijn en niet meer met hun beide benen op de aardbodem vertoeven. Zij zaaien alleen haat, zorgen voor etnische spanningen, verkondigen halve waarheden en verdraaien feiten voor een worst dat hen wordt voorgehouden of zelfs gewoon vanwege hun waardeloos karakter. Blijkbaar overzien zij de gevolgen niet van hetgeen waarmee zij bezig zijn. Daar het nu duidelijk wordt dat ons land absoluut geen tekort heeft aan ongeschoolde, ongecultiveerde en onbenullige figuren, is de kans levensgroot aanwezig dat een enorm deel van onze bevolking haar stem zal uitbrengen op eerder genoemde decadenten die, vanwege hun loyaliteit aan het verderf, zullen worden gekandideerd. In alle politieke partijen komen deze figuren voor. Vanwege hun aantal en het ontbreken aan durf bij Surinamers over het algemeen om misstanden tegen te gaan, hoeven wij niet te verwachten dat wij de millenniumdoelen zullen halen of een natie kunnen vormen dan wel welvaart en welzijn kunnen bewerkstelligen. Vermeldenswaard is, dat met een aan waarheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat de etnische spanningen ernstige vormen zullen aannemen naarmate de verkiezingen naderen. Om ons volk en de komende generaties te beschermen tegen verderf op meerdere niveaus, wordt elke geschoolde en daaraan gekoppeld geciviliseerde landgenoot van elk der politieke partijen opgeroepen om de durf te tonen en acties te ondernemen zodat zij worden gekandideerd. Door meer fatsoenlijke, niet discriminerende en oprechte personen te kandideren, wordt een stap in de goede richting gezet om ons zelf en onze komende generaties te behoeden voor verval en smart. Onthoud, bij ebola zult u, zoals het zich nu voltrekt, tijdelijk lijden en daarna sterven, bij etnische spanningen zult u geestelijk worden gemarteld en uw levenlang lijden! Vele huidige politici geven veel te lang, ze zijn reeds bejaard, op niet passende wijze richting aan onze land en leven. Het is tijd om het getij te keren, immers zegt men: “both, politicians and diapers, need to be changed often and for the same reason”. Toon uw zelfrespect en verantwoordelijkheid en durf te zeggen tegen al die decadenten:”I got the eye of a tiger, a fighter, dancing through the fire, because I am a champion and you’re gonna hear me roar”, zoals een jongeling die voor grotere uitdagingen stond, heeft bewezen. Laten wij Suriname daadwerkelijk maken tot een plaats waar het goed vertoeven is tussen geciviliseerde mensen. Heeft de citaat, “There are too many leaders who claim solidarity with Madiba’s struggle for freedom, but do not tolerate dissent from their own people. And there are too many of us who stand on the sidelines, comfortable in complacency or cynicism when our voices must be heard”, van president Obama, gezien uw huidige opstelling, betrekking op u?
drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!