Celsius Waterberg presidentskandidaat van BEP

Nieuw-kabinet-gepresenteerd-op-5mei-1In het kader van het versterken van de interne organisatie tevens als voorbereiding op de komende verkiezingen van 25 mei 2015 heeft het hoofdbestuur van de BEP onder leiding van voorzitter Waterberg op zaterdag 11 oktober een 8-tal kernen in Brownsweg geherinstalleerd. Het gaat om de kernen Biroedoe Matu, Kadjoe, Nieuw Ganze, Djanka Konde, Makambi, Waki Basu 1, Wakibasu 2 en Snesi kondre. Tijdens zijn spreekbeurt zei Brokopondo parlementariër tevens hoofdbestuurslid van de BEP, Ronny Asabina, dat het tijd wordt dat Brownsweg het handelscentrum van Brokopondo wordt. Hij zei o.a. dat Brownsweg onder meer de poort is naar Boven-Suriname waar meer dan 15.000 mensen wonen. Hij kan het nogsteeds niet begrijpen dat elke dag meerdere bussen vol met schoolkinderen vanuit Bronsweg naar Mulo Brokopondo vervoerd worden terwijl de behoefte aan en noodzaak van een VOJ school op Brownsweg aanwezig is. Brownsweg en het naburige Nw. Koffiekamp tellen niet minder dan 4 scholen op GLO niveau. Hij hekelde het feit dat Rosebel Gold Mines een ziekenhuis aan het distrikt wil schenken maar de regering heeft die plannen on hold gezet.
Voorzitter Waterberg werd door de mc aangekondigd onder luid applaus als de presidentskandidaat van BEP bij de verkiezingen van 2015. Hier op voortbordurend zei de BEP-voorzitter dat er voldoende personen in de partij zitten die het ambt van president zouden kunnen bekleden. Dat de BEP volgens sommige politieke tegenstanders bezig is de VHP aan het presidentschap te helpen werd met klem bestreden. Hij verduidelijkte aan de achterban dat de partij met de meeste DNA-zetels in welke combinatie dan ook de presidentskandidaat zal voordragen. Hij zei verder dat het goed is dat wanneer regeringspartijen de achterban benaderen voor ondersteuning hen naar de wapenfeiten van deze regeer periode voor Brokopondo moet worden gevraagd.
Hij bracht zijn gehoor in herinnering de bijdrage die BEP met haar partners tijdens de vorige regeerperiode geleverd heeft aan de ontwikkeling van het gebied. Hij zei dat men niet mag vergeten dat malaria haast uitgeroeid is. De vele poliklinieken die zijn opgezet in het binnenland en overal in het land. Ook de asfaltering van de Afobakkaweg en de weg naar Atjoni alsook het opzetten van ontwikkelingscentra inclusief scholen op VOJ niveau ontbraken niet in het rijtje. Tenslotte drukte hij de nieuwbakken kernleden op het hart om standvastig te zijn en niet te zwichten voor allerlei loze en valse beloften van de politieke tegenstander. Op verzoek van de gemeenschap van Sunny Point houdt de ex-minister van Volksgezondheid op maandag 13 oktober a.s. een presentatie over de Chikungunya virus dat de samenleving nu teistert en epidemische vormen aanneemt. Verder gaat de partij op zondag 19 oktober a.s. enkele kernen installleren te Santigron en op 25 oktober wordt een alv gehouden in het partijcentrum.

error: Kopiëren mag niet!