Dag van de Marrons: Tijd om terug te denken aan slavernij

Met de herdenking van de Dag van de Marrons op 10 oktober gaan wij automatisch terug naar de strijd en consolidatie van de groep tijdens de slavernij. Deze dag wordt in Suriname , Nederland, Frans-Guyana, België en VS
gevierd of herdacht.De onmenselijke behandeling werd verworpen en men vocht zichzelf vrij van slavernij en onderdrukking. Vandaag animo 2014 is veel veranderd. De vrede van Aucca in 1760 was het begin van de strijd naar vrijheid en ontwikkeling van de Marrons. Van een opgejaagde groep zijn ze nu een niet weg te denken groep in
Suriname,Frans-Guyana en Nederland.In andere landen ziet men al kleine groepen van Marrons zich manifesteren.
Het herdenken van de Dag van de Marrons moet niet alleen een vrije, leuke dag zijn maar ook een dag van bezinning. De meerwaarde van het marron- zijn moet zichtbaarder worden. Naast de broodnodige ontwikkeling moet de positieve zaken behouden worden.De groep zal moeten laten zien dat de ontwikkeling geen vijand hoeft te zijn voor haar voorbestaan. Elke groep heeft haar eigen gewoonte, traditie en cultuur. Dat maakt wie je bent.
Laat de dag van de Marrons een bezinning zijn voor alle marrons. Als een van de Inheemse volkeren- erkent door de Verenigde Naties- hebben wij een bestaansrecht. Wij roepen de regering in Suriname daarom op om grondenrechten van de Marrons en Inheemsen te erkennen en de vonnis van de Samaka Case uit te voeren. Dat is de regering de helden van weleer verplicht.
Een Dag van bezinning, Marrondag 2014.
International MaroonNetwork

error: Kopiëren mag niet!