Juspol heeft Wet Kinderombudsbureau voorbereid

Het ministerie van Justitie en Politie heeft de Wet Kinderombudsbureau voorbereid. Dat staat in de begrotingen van het dienstjaar 2015 van het ministerie van Justitie en Politie. De wet is voorbereid door het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid en andere stakeholders. Het Kinderombudsbureau wordt een kritische en onafhankelijke instituut en houdt toezicht op de naleving van kinderrechten. Middels de instelling van het Kinderombudsbureau wordt beoogd het stelsel van bescherming van kinderen te verruimen. Hierbij is getracht om via een Kinderombudsbureau een uniforme behartiging van belangen van kinderen te bewerkstelligen. De wet is in het jaar 2010 goedgekeurd in de Raad van Ministers en het ministerie van Justitie en Politie heeft ook adviezen ontvangen van de Staatsraad om uitvoeringsbesluiten behorende bij de wet uit te werken. Het ministerie heeft de conceptwet nogmaals bekeken en het blijkt dat er wijzigingen gepleegd moesten worden. Het concept is opnieuw aangepast en zal worden aangeboden aan de Raad van Ministers voor goedkeuring. Na de goedkeuring van de wet in De Nationale Assemblee zal het bureau opgezet en ingericht moeten worden, meldt het ministerie in zijn conceptbegroting voor 2015.

error: Kopiëren mag niet!