Verhoging AOV en AKB niet in begroting Sozavo opgenomen

De Algemene Kinderbijslag (AKB) zal in januari volgend jaar van SRD 30 naar SRD 50 worden verhoogd. Ook de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) zal de lucht in gaan. Hoeveel de verhoging zal zijn, heeft president Desi Bouterse zondag niet gezegd tijdens de ‘Bigisma Dey’ op Atjoni, alwaar hij deze mededelingen deed. Vermoedelijk zou het om SRD 600 gaan, omdat dit bedrag eerder is aangehaald. De vraag is nu hoe dit alles gaat worden gefinancierd, als we kijken naar het fikse begrotingstekort voor het dienstjaar 2015. In de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting staat dat voor het uitvoeren van beleidsprogramma`s SRD 308.380.000 voor het AOV-fonds nodig zal zijn, terwijl SRD 26.826.000 nodig is voor AKB. Dezelfde bedragen waren ook in de begrotingen van het dienstjaar 2014 ingediend. Dit betekent dat de aanstaande verhogingen niet in de begroting van dit ministerie zijn meegenomen. Het huidig bedrag dat aan de 60-plussers wordt uitbetaald, ligt op SRD 525. Indien de regering besluit om mee te gaan met een bedrag van SRD 600, zal dat betekenen dat het AOV-fonds een bedrag van SRD 352.434.000 nodig zal hebben. Een verschil van SRD 44.054.000.
‘Wanneer geleend wordt, moet je lenen voor productieve doeleinden’
MC/Palu-assembleelid Henk Ramnandanlal, lid van de vaste commissie Financiën, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat hij zelf nog niet over de gedetailleerde begrotingen van diverse ministeries beschikt om conclusies te kunnen trekken. Hij denkt dat het best wel mogelijk is dat de verhoging van deze voorzieningen al in de planning is meegenomen. ‘Er moet al ingecalculeerd zijn in het begrotingstekort hoe dit gefinancierd gaat worden.’ Ramnandanlal zegt dat het vrijwel duidelijk is dat de regering geld zal moeten lenen om het begrotingstekort van SRD 666.480.000 op te vangen. Dit is ook in de voorgaande jaren en ook bij andere regeringen gebeurd. Wat de vaste commissie Financiën wel aanbeveelt, is dat de geleende bedragen niet voor consumptieve doeleinden worden gebruikt. ‘Wanneer geleend wordt, moet je lenen voor productieve doeleinden’, benadrukt de Palu-ondervoorzitter. Volgens de volksvertegenwoordiger begroten wij al decennia lang verkeerd. Hij heeft zelf op verschillende momenten gevraagd om tot een andere begrotingswijze te komen, waarbij aan het begin van het jaar wordt aangegeven van waaruit per begrote post zal worden gefinancierd. Zo kan men gemakkelijk aangeven van waar de verhoogde gelden van AOV en AKB zullen komen. Hiervoor zal de huidige Comptabiliteitswet gewijzigd moeten worden. Dit kost allemaal tijd, omdat verschillende processen uitgevoerd moeten worden. De parlementariër zegt dat de regering de eerste stap onlangs in februari had gezet door via het ministerie van Financiën een nieuw systeem te introduceren om het financiële management van alle 17 ministeries beter te laten functioneren. Het systeem verschaft veel meer inzicht en informatie over het financiële verkeer op de ministeries, welke financieringen, waar en wanneer worden gedaan en voor welke projecten of beleidsmaatregelen. De regering heeft in november 2010 de AOV-gelden verhoogd van SRD 275 naar SRD 350. Daarna zijn er weer verhogingen geweest tot een bedrag van SRD 525.
FR

error: Kopiëren mag niet!