Geen aanvang onderwijs op VOJ-Atjoni

‘Er is vandaag, 6 oktober 2014, geen aanvang gemaakt met de lessen op VOJ-Atjoni. Dit omdat dorpelingen, ouders van leerlingen, leerlingen en de leerkrachten samen zijn gaan protesteren tegen besluiten die het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling kort voor 6 oktober genomen heeft betreffende de VOJ school en het internaat op Atjoni”. Dit heeft Sampie Edgar, jeugdparlementariër van het district Sipaliwini tevens initiatiefnemer van dit protest bevestigd. Twee weken voor de school begint heeft het ministerie opdracht gegeven aan het hoofd van de school om een groep van 50 tot 60 leerlingen af te schrijven van de school zodat zij in Paramaribo kunnen proberen om een school en verblijf te zoeken om alsnog onderwijs te genieten dit schooljaar, dit omdat een belofte die begin vorig jaar gedaan is door de minister van OW tijdens een vergadering op Atjoni in bijzijn van 7 assembleeleden dat er voor aanvang van dit schooljaar 4 worden, niet nagekomen is. Het gaat hierbij om de kinderen die in de tweede klas LBO zitten, dus leerlingen die over zijn gegaan naar de tweede klas en leerlingen die blijven zitten zijn in de tweede klas.
De directeur heeft op zijn beurt een dag na de mededeling van MINOV, via de plaatselijke radio stations ouders van deze groep leerlingen opgeroepen om op de school de afschrijvingsbrieven op te halen.

error: Kopiëren mag niet!