Bedrijfsleven geïnformeerd over sociaal zekerheidsstelsel

bedrijfsleven1Middels een lezing in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is het Surinaams bedrijfsleven geïnformeerd over het sociaal zekerheidsstelsel. Aan de hand van de vele vragen van de aanwezige ondernemers, kan gesteld worden dat er daadwerkelijk behoefte was aan meer informatie, vooral als het gaat om de Wet Nationale Basiszorgverzekering die op 9 oktober 2014 in werking treedt. Onder de aanwezigen bevonden zich ook vicepresident Robert Ameerali en de ministers Alice Amafo van Sociale Zaken, Michael Miskin van ATM en Michel Blokland van Volksgezondheid. Op woensdag 27 augustus 2014 is de Wet Nationale Basiszorgverzekering met algemene 26 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee. De Wet Nationale Basiszorgverzekering, Wet Algemeen Pensioen 2014 en Wet Minimumuurloon, die op 9 september 2014 zijn afgekondigd, zijn onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel van Suriname. Deze wetten zijn bedoeld om meer sociale rechtvaardigheid en welzijn te scheppen voor de burgers van Suriname. De Wet Nationale Basiszorgverzekering regelt dat alle ingezetenen van Suriname, dus ook buitenlanders die zich in Suriname bevinden, verplicht zijn om een minimale basiszorgverzekering te hebben. Verder is een ieder verplicht een premie te betalen. Daarnaast regelt de wet dat een ieder geaccepteerd moet worden door de verzekeraar. In onderstaande tabel worden de premiebedragen weergegeven die afhangen van de leeftijd van de verzekeringnemer.

Premie Nationale Basiszorgverzekering
Leeftijd Premie (max.)

0 – 16 jaar SRD 55
17 – 20 jaar SRD 75
21 – 59 jaar SRD 165
60 – SRD 240
Personen van 0 tot en met 16 jaar en 60-plussers met de Surinaamse nationaliteit betalen geen premie. De wet regelt verder dat indien de verzekeringnemer werkzaam is, de werkgever verplicht is om 50 procent van de premie te betalen. Indien personen de premie niet kunnen betalen, dan bestaat de mogelijkheid dat de overheid na gedegen screening inspringt door de premie voor de betreffende persoon te subsidiëren dan wel te betalen. Het kan wel eens voorkomen dat een persoon in financiële problemen komt, waardoor de premie over een of enkele maanden niet betaald kan worden. De wet regelt dat de verzekeringnemer tot 3 maanden na de laatste betaling verzekerd is. Verder regelt de wet dat zelfstandige ondernemers verplicht zijn zichzelf en hun gezin te verzekeren.

Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!