SPI heeft vleugel bij

Opening nieuwe vleugel SPIsteeds meer scholen en minder gevangenissen bouwenTijdens de opening van de nieuwe vleugel van het SPI, waarbij 5 nieuwe lokalen in gebruik werden genomen, blijkt een lang gekoesterde wens van velen in vervulling te zijn gegaan. Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling gaf aan dat er reeds 10 jaren behoefte is aan uitbreiding van de lokalen op het SPI en dat hij blij is dat de lokalen er nu eindelijk zijn. Parlementslid Melvin Bouwva, die tevens voorzitter van de vaste commissie van Onderwijs binnen dit orgaan is, deed de opmerkelijke uitspraak dat er ‘steeds meer scholen en minder gevangenissen’ gebouwd moeten worden in Suriname. Hierbij citeerde hij een stuk tekst uit een lied van de populaire reggae zanger Bob Marley. Hij gaf ook aan dat bij de opening van de lokalen stil moest worden gestaan bij het feit dat er tijden zijn geweest binnen het onderwijs, waarbij ouders in rijen moesten staan of moesten slapen op scholen om hun kinderen op een bepaalde school te kunnen inschrijven. ‘Ook was het sjouwen met schoolmeubilair van de ene naar de andere klas om les te kunnen volgen een normaal beeld. Soms moesten verschillende klassen samen zitten in een lokaal om toch les te kunnen volgen.’ Daarom is hij voorstaander van het landelijk doorgaan met de bouw van scholen. Adhin gaf aan dat ‘men niet meer in kippenhokken wil zitten’. Daarom moet men steeds innovatiever bezig zijn ten aanzien van de faciliteiten op de diverse scholen. Er zal voorts gewerkt moeten worden aan de kwaliteit van het onderwijs door kansenverruiming. Het beroep onderwijzer/docent zal volgens hem ook weer die eerbare positie moeten krijgen die het in het verleden had. Hij merkte op dat velen uit het onderwijs dit vakgebeid verlaten en in de politiek belanden. “Misschien doen ze dat omdat ze denken dat het beroep niet meer zo eerbaar is”, zei Adhin grappend. “Daarom moeten we ervoor zorgen dat het dat weer wordt en misschien dat de onderwijzers ook weer in het onderwijs blijven.” Minister Rabin Parmessar die de overdacht van het gebouw aan Onderwijs verrichte, legde uit dat de bouw van de nieuwe vleugel is geschiedt als onderdeel van het ‘crashprogramma scholenbouw’. De voorbereidingen zijn reeds in 2012 aangevangen. Behalve de lokalen behelst het nieuw gebouw ook toiletten, een bergruimte, kantoorruimten en een aula. Naast het gebouw is ook het parkeerterrein voor het schoolgebouw aangepakt. Dit laatste in het kader van het streven naar meer veiligheid op de scholen. De gehele nieuwe vleugel heeft SRD 1,4 miljoen gekost. Voor het totaal uit te voeren crashprogramma is door de regering SRD 44,5 miljoen begroot. SRD 20,5 miljoen daarvan komt van OW. Het gebouw is opgeleverd door de aannemer Jahangier en zonen. De oorspronkelijke oplevering had in mei 2014 moeten plaatsvinden. Parmessar zei blij te zijn met het feit dat de oplevering toch voor de aanvang van het schooljaar heeft kunnen plaatsvinden, ook vanwege de vele ‘onverantwoorde uitspraken’ die hem niet ontgaan zijn in deze ‘pagarra tijd’, zo vlak voor de verkiezingen, waarbij men stelde dat het gebouw nooit op tijd opgeleverd zou worden en de elektrische aansluiting nooit op tijd rond zou zijn. Parmessar, die zelf oud student van het SPI is en behoorde tot de eerste groep studenten die er de hoofdakte volgde, verrichte de overdacht van de nieuwe vleugel van het SPI met zeer veel genoegen.

error: Kopiëren mag niet!