Minister Algoe: ‘Ik heb niet gefraudeerd met mijn titel’

IFMinister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat hij niet gefraudeerd heeft met zijn titel. De uitspraken die Bramdew Rampedarath, voorzitter van de Vereniging van Padieproducenten (VPP), doet over de titel en de opleiding van Algoe berusten niet op waarheid. Dit laat Algoe zelf weten. Dagblad Suriname heeft inzage mogen nemen in de opleidingsstukken van de minister van LVV. Algoe heeft op de Universidad Agraria de la Habana de titel Ingeniero Agrónomo (Landbouwkundig Ingenieur) behaald. Volgens de evaluatie van het Minov kan de studie die Algoe gevolgd heeft, vergeleken worden met die van de technische universiteiten van Caricom (Angelsaksisch). Deze studie kan ook vergeleken worden met het Nederlandse en de Surinaamse BaMa-structuur, waarover 3 jaren zijn uitgetrokken voor de bachelorfase en 2 jaren voor de masterfase. Bij een positieve afsluiting van de masterfase krijgt men de titulatuur van MSc. (Master of Science). Uitgaande van deze evaluatie heeft Minov vastgesteld dat het behaalde diploma door Algoe een gelijkwaardig niveau heeft van een MSc en wordt de opleiding die Algoe gevolgd heeft erkend en gewaardeerd gelijkwaardig MSc-niveau.
In 1998 is Algoe samen met nog vijf andere studenten door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) in Suriname, en vervolgens door de Cubaanse regering geselecteerd voor een beurs naar Cuba. Na het afstuderen is Algoe samen de anderen op 9 augustus 2004 teruggekeerd. ‘Elk jaar kreeg Minov alle certificaten en cijferlijsten van de studenten in Cuba’, vertelt Algoe. Hij heeft gedurende zijn opleiding in Cuba colleges van 10.00 uur tot 16.30 uur gevolgd (maandag tot vrijdag). Op de zaterdag en zondag heeft hij praktijklessen gevolgd. ‘De titel Ir. is niet door mij gezet.’ Algoe geeft aan dat hij cumlaude is geslaagd en vraagt zich af hoe mensen vraagtekens achter zijn titel kunnen plaatsen, terwijl hij colleges verzorgt op de Anton de Kom Universiteit van Suriname en op het Instituut voor de Opleiding van Leraren.
Uit bronnen is komen vast te staan dat Rampedarath de Stalweide in Nickerie had aangevraagd. Echter heeft de minister van LVV zijn aanvraag niet ingewilligd. Algoe naar een reactie gevraagd, zegt dat een heleboel gezinnen het van deze Stalweide kunnen overleven.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!