Ronny Asabina: ‘Sociale wetten zijn papieren tijgers’

1 Ronny Asabina-wet sociale voorzieningen‘De sociale wetten zijn slechts tijgers van papier’, waarschuwt het BEP-assembleelid Ronny Asabina. Voor de gemeenschap is het nog steeds onduidelijk wat de consequenties en impact van deze sociale wetten zal zijn. De politicus hoopt dat tijdens de begrotingsbehandeling duidelijkheid hierover verschaft zal worden. Hij zegt met klem dat de randvoorwaarden voor het in werking laten treden van deze wetten nog steeds niet zijn gerealiseerd. ‘Ik heb een zwaar hoofd voor de uitvoerbaarheid, stuurbaarheid en duurzaamheid van deze sociale wetten.’
Het BEP-assembleelid wijst erop dat er geen informatie wordt verschaft aan de gemeenschap over de inhoud van deze wetten en wat de plichten zijn van de burgerij. Hij kijkt dan ook met argusogen naar het uiteindelijke resultaat. Asabina neemt het meest voor de hand liggende voorbeeld van DNA-leden die gaarkeukens exploiteren ten behoeve van de naschoolse opvang. Volgens de ‘wet sociale voorzieningen’ moeten deze DNA-leden er zorg voor dragen dat hun personeel medisch verzekerd is, een minimumloon moet ontvangen en ook pensioen zal genieten. De sociale wetten gaan in vanaf 9 oktober.
Asabina waarschuwt er ook voor dat de samenleving niet bekend is met de impact van de sociale wetten. Vanuit overheidszijde worden zij niet geïnformeerd wat hun verplichtingen zijn. Een ander voorbeeld is het exploiteren van carwash-bedrijven die de afgelopen periode als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Ook de arbeiders van zo een carwash dienen medisch verzekerd te zijn door de eigenaar, moeten een minimumloon ontvangen en zullen volgens de wet ook pensioenpremies storten.
De BEP-topper twijfelt niet eraan dat deze sociale wetten ingrijpende gevolgen zullen hebben voor het leefpatroon van bepaalde sociale lagen en etnische groepen in de samenleving. ‘Vooral de binnenlandbewoners zullen het gelag moeten betalen, ook tegen de achtergrond dat hun huwelijk niet erkend wordt volgens de wet. Dit brengt met zich mee dat ten behoeve van de pensioenregeling, een echtpaar verplicht wordt gesteld om een samenlevingscontract te sluiten bij notariële akte. Al de binnenlandbewoners moeten naar Paramaribo afreizen gepaard gaande met onkosten.’
Asabina vreest dat de sociale wetten hetzelfde lot ondergaan als de Antitabakswet. Hoewel deze wet is aangenomen, ‘blijkt dat de toepassing ervan op punt nul is gebleven’. ‘Er zijn geen personen gestraft conform de wettelijke regelingen.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!