Prem Lachman: ‘Een met chikungungya besmet kind kan een hele school ziek maken’

1 Prem Lachman‘Een kind dat met het chikungunya-virus is besmet, kan een hele school ziek maken indien er muskieten zijn op die betreffende school’, zegt NS-assembleelid tevens arts Premdew Lachman. Hij benadrukt dat alleen bespuitingen geen soelaas zullen bieden tegen de heersende chikungunya-epidemie, vooral tegen de achtergrond dat over enkele weken het regenseizoen aanbreekt. Het is van groot belang dat de broedplaatsen van muskieten worden opgeruimd. Elke burger van het land moet zorgen voor een broedvrije plek van muskieten in zijn of haar woonomgeving.
De arts vertelt dat de eitjes van de muskieten zeker 6 maanden in leven blijven. Deze kunnen anytime openbreken met als gevolg een hele horde aan muskieten. Lachman vindt dat de preventieve maatregelen om de epidemie terug te dringen te laat zijn getroffen. ‘Nu moeten we geen vingerwijzingen doen, maar met structurele oplossingen komen. We moeten de spreiding van het virus proberen te voorkomen.’
Inmiddels zijn landelijk maatregelen getroffen om terreinen te bespuiten. De burgerij wordt op het hart gedrukt de woonomgeving op te ruimen zodat de muskieten hun eitjes niet kunnen broeden. Een ieder moet adequaat inkomen bij het opruimen van de broedplaatsen.
‘Besmet kind niet naar school sturen’
Volgens de arts is het raadzaam om een kind dat met het chikungunya-virus is besmet, thuis te houden om te voorkomen dat ook andere kinderen besmet worden. ‘En het is ook vereist dat de omgeving diverse malen goed wordt bespoten en de broedplaatsen worden opgeruimd.’
‘Dit virus is beslist niet te onderschatten. Chikungunya is gevaarlijker dan dengue.’ Indien de patiënt al genezen is, zijn er nog afwijkingen en beschadigingen in het lichaam. Bij te late behandeling kunnen personen zelfs gehandicapt raken. Vooral seniore burgers, baby’s en kleine kinderen zijn de meest kwetsbare groepen. ‘Ik was daarnet een kind van enkele maanden oud gaan bezoeken in het ziekenhuis’, zei de arts. Het vermoeden bestaat dat ook het kind besmet is met het virus. Hij drukt burgers op het hart meteen de arts te raadplegen indien verschijnselen zoals koorts en lichaamspijnen zich voordoen. Een bloedonderzoek is vereist om de diagnose van besmetting vast te stellen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!