Bouterse heeft meegewerkt aan onderhandse gunningen OW

Hoewel het intussen bekend is dat minister Rabin Parmessar van Openbare Werken drie werken onderhands heeft gegund voor een bedrag van bijkans SRD 40.000.000, is nu komen vast te staan dat president Desi Bouterse reeds in juli op de hoogte was van één van deze gunningen. Het DNA-lid Asiskumar Gajadien geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij reeds op 11 juli 2014 een brief gestuurd had naar het staatshoofd waarin hij diverse vragen heeft gesteld in verband met een vermeende onderhandse gunning aan het aannemingsbedrijf Broad Homes Industrial International voor een bedrag van US$ 4.050.000. Broad Homes zal zorgen voor de bouw van 150 prefab woningen te Okrodam, Weg naar Zee. De aannemingsovereenkomst is op 30 september 2013 getekend. In deze brief vraagt Gajadien aan het staatshoofd als het waar is dat de regering ten behoeve van dit project een stuk terrein ter grootte van bijkans twintig hectare te Okrodam, Weg naar Zee, heeft gekocht van een particulier en hiervan tien hectare ter beschikking heeft gesteld voor de bouw van de 150 prefab woningen. Op het resterend deel zou het Chinese bedrijf haar eigen woningen en panden opzetten voor commerciële doeleinden. ‘De aannemer krijgt allerlei voorzieningen toegekend, zoals een voorschot van 40 % zonder bankgarantie, tien hectare terrein en vrijstelling van invoerrechten. Dit, terwijl met de aannemer marktconforme prijzen (USD 400 per vierkante meter) voor de bouw van de woningen wordt overeengekomen.’ De VHP’er heeft tot nu toe geen antwoord van het staatshoofd gehad. Gajadien zegt dat dit duidelijk laat zien dat de regering ‘een corruptiefaciliterend beleid voert, waarbij regels niet in acht worden genomen’.
Onderzoek door Rekenkamer en Clad gevraagd
In het Huisvestingsplan 2012-2017 is de uitvoering van een actieplan opgenomen inhoudende de realisatie van een 8-tal actiepunten. Gajadien schrijft in de brief dat de regering nauwelijks uitvoering heeft gegeven aan de realisatie van deze actiepunten, maar gebleken is dat zij bij de realisatie van het Huisvestingsplan onverkort doorgaat met het onderhands toewijzen van werken, waarbij valide argumenten ontbreken voor het afwijken van de regel voor het houden van openbare inschrijvingen, conform artikel 18 van de Comptabiliteitswet. Artikel 18 van de Comptabiliteitswet geeft aan dat pas afgeweken mag worden van het houden van een openbare aanbesteding, wanneer een dringend reden daartoe aanwezig is. Naast een veertiental andere vragen in de brief, vraagt de parlementariër ook wat de reden is voor het afwijken van de regel voor het houden van een openbare aanbesteding van genoemd project en waarom de keus is gevallen op de aannemer Broad Homes Industrial International Co. Deze onderneming is gevestigd in zowel China als in Suriname. Opvallend is dat op dit adres ook China Zhong Heng Tai Investment (Suriname) NV gevestigd is. Het assembleelid vraagt naar een onderzoek van de Rekenkamer en Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) om een onderzoek in te stellen naar onderhandse gunningen op de diverse ministeries.
FR

error: Kopiëren mag niet!