Publicatie informele foto blunder

De Surinaamse ambassadeur bij de VN heeft een kapitale blunder begaan door een foto van de first lady van Suriname samen met de Nederlandse koningin te maken en deze te posten op zijn Facebook-pagina. Sinds het aantreden van deze regering staat de relatie tussen de Surinaamse regering en politiek Den Haag onder druk. De onderlinge afkeer is ondubbelzinnig van beide kanten geuit, om alleen recentelijk te gaan kenteren door wederzijdse ambassadeurs toe te laten. Ook daar is men heel duidelijk bij geweest door te stellen dat deze stap wordt ondernomen vanwege de relatie met beide volkeren en dus niet vanwege excellente diplomatieke vriendschapsbanden op regeringsniveau. De relatie is ondanks het toelaten van wederzijdse ambassadeurs nog lang niet op het niveau van voor 2010. De Surinaamse VN-ambassadeur behoort van deze gevoeligheid op de hoogte te zijn. De setting op de foto zal niet een geweest zijn waar iedereen ongelimiteerd toegang tot had. Evenementen waarbij leden van koninklijke huizen en staatshoofden aanwezig zijn, zijn omgeven van veiligheidsmaatregelen en beheerst door een strak protocol. Zowel de Nederlandse ambtenaren als die van Suriname moesten daarvan doordrongen zijn. In de diplomatieke wereld zijn er vrienden, minder goede vrienden die wij subtiel vermijden en staten waar wij ietwat onverschillig tegenover staan. Het kan voorkomen dat op een onbewaakt moment of vanwege een tactisch onvermijdelijke situatie deze twee ‘functionarissen’ elkaar tegenkomen en in eerste instantie met elkaar converseren en dit misschien bewust wederzijds voortzetten. Ambtenaren staan dan op den duur erbij ter assistentie, omdat het een en ander niet meer te vermijden is, maar het voert wel ver om als ambassadeur dit informeel vast te leggen en het de ether in te gooien. Het gaat om gelijkwaardige staten met verschillende strategische posities; als de ambassadeur van Suriname deze foto publiceert dan duidt het erop dat wij happy zijn met de gunst dat de Nederlandse koningin ons accepteert en met onze first lady op de foto heeft willen gaan. De indruk ontstaat alsof onze first lady op de foto heeft willen gaan met de Nederlandse koningin en dat zij niet kon weigeren. Nederland zegt dat de first lady behoorde tot een reeks personen die voorgesteld werd. Stond onze first lady ergens in een soort rij om afgehandeld te worden door de Nederlandse koningin, gepaard gaand met een plaatje? Onder de first ladies zijn er bekende en minder bekende gezichten en mogelijk ook verboden gezichten. De bekende en de verboden gezichten moeten worden onthouden en de rest lost zichzelf wel op. Onze first lady is kennelijk voor de Nederlandse koningin geen verboden gezicht en te peilen uit de reacties die gepost worden op Nederlandse (nieuws)blogs ook niet voor het Nederlandse publiek, in tegenstelling tot onze president. De afkeer die er bestaat voor onze president, is er niet voor zijn vrouw. Bovendien is hier goed om af te vragen in hoeverre het koninklijk huis in de dagelijkse politiekvoering ook gerekend kan worden tot ‘politiek Den Haag’, waarmee we direct bedoelen de regering en Tweede Kamerleden.
Onze ambassadeur heeft, ondanks zijn goede bedoelingen en de drukte waarmee hij zelf zat (leiden vergaderingen en trekken van genderprogramma), hier geblunderd. Onze ambassadeur covert veel van zijn officiële zaken op zijn FB-pagina en daarin is hij eerder niet begeleid door zijn superieuren hier in Suriname. Op zich is het schudden van handjes een normale zaak en dat betekent niet dat er officiële zaken worden besproken. Overigens is het onduidelijk wat onze first lady zelfstandig bij de VN deed. De vrouwen hebben over het algemeen alleen een functie als de man – die de Staat vertegenwoordigt – erbij of ter plekke is. In dit geval is de Buza-minister afgevaardigd om de Staat te vertegenwoordigen. De aanwezigheid van zijn vrouw zou hier wel te begrijpen zijn. Protocol moet dit wel weten en de autoriteiten inlichten. De first lady heeft trouwens in het staatsbestel geen functie dan de vrouw van de president. Het komt vaker voor dat de president zijn vrouw laat opdraven om namens hem op te treden, maar protocollair is dat fout. Intussen is de ambassadeur geschrokken van zijn kapitale blunder. Hij heeft enige uren besteed om zijn spijt te betuigen en heeft alle foto’s verwijderd. De FB-pagina is voor zijn volgers zegt hij, maar de ambassadeur moet officiële kanalen aanleggen om zijn verrichtingen wereldkundig te maken. Het FB-gedeelte moet minder zwaarwichtige en informele materie coveren en daarbij moet gebruik worden gemaakt (waar het studenten betreft) van VN-persberichten, eventueel verduidelijkt. Nederland zegt in zijn reactie dat het om een ‘ongevraagd’ foto gaat, maar dat blijkt uit de houding van de dames niet; ze poseren en smilen voor de camera. Volgens een opmerking op een Nederlandse blog lacht de koningin op deze foto voor het eerst oprecht en mooi sinds haar ‘aantreden’. Het is de ambassadeur die moest weten dat deze foto niet gepubliceerd moest worden. De foto brengt de Nederlandse regering in tegenstelling met het Koninklijke huis; sommigen verwijten het koningspaar meerdere ‘blunders’ te maken, waarvan een is de interactie met Poetin. De Nederlandse regering heeft een eigen beleid naar Suriname toe en zij legt verantwoording af in de Tweede Kamer, het Koninklijke huis niet. Opmerkelijk is ook dat onze first lady een badge droeg, in tegenstelling tot de koningin. De badge geeft duidelijk aan het land van herkomst. Protocollair krijgen leden van het koningshuis geen badge, ze dienen herkend te worden en als zodanig te worden behandeld. De aandachtstrekker op de foto is trouwens de koningin en niet de first lady. Die zal daarmee nu wel in de publiciteit komen en in verband met de president, Suriname negatief op de kaart zetten. In dit kader kan ten slotte opgemerkt worden dat ambassadeurs niet te lang op een post moeten hangen. Als men te lang blijft, wordt men binnen de VN niet meer serieus genomen. Omdat deze ambassadeur er zolang zit, dient hij de protocollaire kant te beheersen. De diplomatie werkt overigens niet in het openbaar, maar in stilte.

error: Kopiëren mag niet!