Werkbezoek Relyveld aan Langamankondre en Christiaankondre

1 Werkbezoek te Galibi.1De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, heeft woensdag een tweedaagse werkbezoek gebracht aan Galibi. Er is met de dorpsleiding van Christiaankondre en Langamankondre van gedachten gewisseld over de knelpunten waarmee de gemeenschap van Galibi geconfronteerd wordt. Er werd gesproken over het grondenrechtenvraagstuk, verbetering van de werkrelatie met Stinasu, vervuiling op het strand te Galibi en toewijzing van grond voor studenten uit Galibi in Paramaribo. Het grondenrechtenvraagstuk is een heet hangijzer voor de dorpsbewoners. De bewindsman die dit aanhoorde, gaf aan om met alle voortvarendheid dit probleem zo gauw als mogelijk tot het verleden te laten behoren. Voor de minister staat centraal het bereiken van een oplossing in het belang van de Staat Suriname, de Inheemsen en de Marrons.
De werkrelatie met Stinasu is van groot belang voor de dorpsbewoners. Sinds kort waait er een nieuwe wind bij Stinasu. De dorpsleiding is zeer content met het nieuwe bestuur, dat op alle medewerking en ondersteuning van hun zijde kan rekenen. Er is breedvoerig gesproken met Stinasu met betrekking tot de bescherming van de zeeschildpadden. Ook vanuit de zijde van de bewindsman is dezelfde toezegging gedaan. Het derde knelpunt was het milieuvraagstuk dat onder de aandacht van minister Relyveld werd gebracht, alhoewel dit vraagstuk niet de verantwoordelijkheid is van het ministerie van RGB. Het strand wordt dagelijks blootgesteld aan vervuiling. Volgens de leiding kan zij dit niet alleen oplossen. Vandaar dat er om hulp van de minister wordt gevraagd. Dagelijks spoelt er vuil aan op het strand.
Galibi heeft tal van jongeren die studeren. Volgens minister Relyveld verdienen deze jongeren een kans en moeten ze ter motivatie een duwtje in de rug krijgen. Daarom heeft hij de ouders geadviseerd om voor de studenten een aanvraag in te dienen. Hij verzekerde hen dat hij al de aanvragen in behandeling zal nemen en ernaar zal werken de studenten tegemoet te komen.

error: Kopiëren mag niet!