SRD 1 miljoen voor strijd tegen chikungunya

De regering heeft een bedrag van SRD 1 miljoen ter beschikking gesteld aan het ministerie van Volksgezondheid om de strijd tegen de chikungunya-epidemie aan te gaan. Volgens vicepresident Robert Ameerali zal dit bedrag niet voldoende zijn om de landelijke campagne te dekken. Vooral de transportkosten naar de diverse districten zullen meer kosten. Echter is besloten om vooruitlopend op zaken alvast dit bedrag ter beschikking te stellen en zal in een later stadium, indien nodig, meer geld vrijgemaakt worden. Bepaalde acties van ministeries, zoals het schoonmaken van dakgoten en ophalen van goten, geschieden binnen hun bestaande ministeriele begroting. Wanneer het gaat om specifieke zaken die te maken hebben met activiteiten aangaande chikungunya zal uit de centrale pot gefinancierd worden. Indien extra geld nodig is, zal het coördinatieteam onder leiding van directeur Martelisse Eersel van Volksgezondheid, dit voorbereiden en voorleggen aan de ‘Onderraad voor Chikungunya’. De onderraad zal dit uiteindelijk doorgeleiden naar de Raad van Ministers (RvM). Ameerali, als voorzitter van de onderraad, zegt wel dat hij verwacht dat deze bedragen worden goedgekeurd.
Onderraad moet binnen drie dagen rapporteren aan RvM
Volgens de vicepresident is afgesproken dat de onderraad per twee tot drie dagen informatie aan de RvM verschaft over de vorderingen die zijn geboekt. De eerste rapportage zal zondag zijn. Eersel zal als voorzitter van de coördinatiegroep de leiding geven aan directeuren en deskundigen vanuit de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Onderwijs en Volksontwikkeling en Financiën en deskundigen van Openbaar Groen, Korps Politie Suriname, Nationaal Leger, Bureau Openbaar Gezondheidszorg en Nationale Voorlichtingsdienst (NVD). Ameerali zal leiding geven aan de onderraad van ministers, terwijl minister Michel Blokland van Volksgezondheid belast zal zijn met de coördinatie. Gehoopt wordt om de zaak binnen drie weken onder controle te krijgen. Het coördinatieteam zal zich bezighouden met de intensivering van de landelijke voorlichting in verschillende talen. Daarna zal ook geprobeerd worden om de uitbraak van een epidemie in het binnenland te voorkomen. Hierna zullen verschillende schoonmaakacties worden uitgevoerd. Als eerste zullen de gebieden Devis Buiten en Blauwgrond aangepakt worden, omdat deze gebieden de hoogste concentraties van besmettingen hebben. In overleg met NVD en voorlichtingsafdelingen van verschillende ministeries is afgesproken dat Stephanie Kasketie van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, als pr-persoon zal optreden bij mededelingen zijdens de regering over de vorderingen van de onderraad.
FR

error: Kopiëren mag niet!